Rodzinni możecie mieć wpływ na zmiany. Przyłączcie się!

W dniu 07.09.2016 r. w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju uczestniczyły: Anna Kosil-Jarząbek i Zofia Rekosz. Zainteresowały się kalendarzem i planami Ministerstwa Rozwoju, co do dalszych prac usprawniających działalność przedsiębiorców. Ministerstwo pracuje nad nowymi projektami, do udziału w których zaprasza wszystkich zainteresowanych. Ponadto tworzony jest tzw. „Bank pomysłów”, dotyczący niesformalizowanych inicjatyw, którymi chce się zająć w przyszłości MR.

IFR skutecznie konsultuje inicjatywę ustawodawczą ws sukcesji działalności gospodarczej

Nasze stowarzyszenie skutecznie konsultuje inicjatywę ustawodawczą w sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej! Otrzymaliśmy z Ministerstwo Rozwoju tabelę uwag zgłoszonych do projektu zmian w zakresie sukcesji działalności gospodarczej. To ponad 120 stron, niemniej sporządziliśmy także dla własnej wiedzy analizę, kto i z jakim skutkiem zgłaszał uwagi.

Konsultacje Ministerstwa Rozwoju i IFR w sprawie ustawy o sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej

20 lipca przedstawiciele zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych złożyli w Ministerstwie Rozwoju pakiet propozycji zmian i uzupełnień dotyczących projektu zmiany Ustawy o sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej. W dniu 24 otrzymaliśmy prośbę z rąk Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju p. Mariusza Haładyja o złożenie stosownej propozycji zmian do proponowanej Ustawy.

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło pakiet wsparcia dla firm rodzinnych

9 czerwca Wiceminister Mateusz Morawiecki przedstawił Pakiet stu usprawnień dla firm, w którym znalazły się m.in. propozycje zmiany zasad związanych z sukcesją jednoosobowych, rodzinnych firm. To m.in. efekt prac z organizacjami reprezentującym przedsiębiorców, w tym grudniowego spotkania merytorycznego prof. Andrzeja Blikle i Tomasza Budziaka – prezesa i członka zarządu naszego stowarzyszenia z przedstawicielami Ministerstwa, które reprezentował podsekretarz stanu Mariusz Haładyj.

Studia podyplomowe dla sukcesorów i kandydatów na sukcesorów firm rodzinnych

W październiku 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu rozpoczną się dwusemestralne studia podyplomowe „Skuteczny sukcesor firmy rodzinnej”. Program i organizacja studiów jest wynikiem współpracy IFR i Uniwersytetu Ekonomicznego. Celem studiów jest zwiększenie kompetencji przedstawicieli młodego pokolenia do efektywnego zarządzania firmą rodzinną.