Jesienne wydanie magazynu RELACJE 5 (20) 2016

Budując organizację rodzinną pamiętajmy o tym, że nic bardziej nie frustruje i ogranicza zaangażowanie pracowników jak brak kompetencji przełożonych, nepotyzm, faworyzowanie działów, poczucie nierównego traktowania, konflikty między działami, brak narzędzi do pracy czy brak jasnych celów i zasad – pisze Maciej Sasin, założyciel Akademii Rozwoju Kompetencji. Dzięki młodym jesteśmy na bieżąco z postępem – mówi z kolei w wywiadzie prowadzonym przez Urszulę Hofmann właścicielka w drugim pokoleniu Cukierni Jerzy Bieniak, Lidia Serafin.

The National Interest o projekcie Firmy rodzinne dla Ukrainy

Prestiżowy amerykański dwumiesięcznik The National Interest słowami prof. Salvatore Babones wskazał projekt naszego stowarzyszenia, czyli projekt Grup Zakupowych Kupuimorazom, jako przykład dobrych praktyk przenoszących najlepsze doświadczenia gospodarcze i umiejętności niezbędne do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Skomentował również, że jego zdaniem to ważniejsze wsparcie, niż embarga i wsparcie wojsk.

Zapytanie ofertowe – spotkania warsztatowe IFR A.D. 2017

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych startuje z nowym projektem inicjującym regionalne spotkania warsztatowe pod nazwą „Warsztaty tematyczne”. Koncepcja seminariów obejmuje warsztaty bazujące na konkretnym case study, dającym konkretną kompetencję uczestnikom. W związku z tym zapraszamy do składania ofert specjalistów z wymienionych dziedzin – zarówno będących członkami IFR jak i niezrzeszonych.

Pakiet postulatów firm rodzinnych dla Ministerstwa Rozwoju

15 września 2016 po konsultacjach z firmami rodzinnymi i ekspertami zrzeszonymi w naszym stowarzyszeniu, złożyliśmy na ręce Ministra Mariusza Haładyja pakiet 22 merytorycznych postulatów, dotyczących usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych, szczególnie dot. MŚP. Mamy nadzieję, że dokument ten stanie się dobrym punktem odniesienia do kolejnych roboczych spotkań zarówno na poziomie ministerialnym, rządowym i około rządowym, ale także w regionach w rozmowach przedsiębiorców rodzinnych (np. skupionych w oddziałach, kołach lub mniej formalnie) z samorządami.

Rodzinni możecie mieć wpływ na zmiany. Przyłączcie się!

W dniu 07.09.2016 r. w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju uczestniczyły: Anna Kosil-Jarząbek i Zofia Rekosz. Zainteresowały się kalendarzem i planami Ministerstwa Rozwoju, co do dalszych prac usprawniających działalność przedsiębiorców. Ministerstwo pracuje nad nowymi projektami, do udziału w których zaprasza wszystkich zainteresowanych. Ponadto tworzony jest tzw. „Bank pomysłów”, dotyczący niesformalizowanych inicjatyw, którymi chce się zająć w przyszłości MR.

IFR skutecznie konsultuje inicjatywę ustawodawczą ws sukcesji działalności gospodarczej

Nasze stowarzyszenie skutecznie konsultuje inicjatywę ustawodawczą w sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej! Otrzymaliśmy z Ministerstwo Rozwoju tabelę uwag zgłoszonych do projektu zmian w zakresie sukcesji działalności gospodarczej. To ponad 120 stron, niemniej sporządziliśmy także dla własnej wiedzy analizę, kto i z jakim skutkiem zgłaszał uwagi.

Konsultacje Ministerstwa Rozwoju i IFR w sprawie ustawy o sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej

20 lipca przedstawiciele zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych złożyli w Ministerstwie Rozwoju pakiet propozycji zmian i uzupełnień dotyczących projektu zmiany Ustawy o sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej. W dniu 24 otrzymaliśmy prośbę z rąk Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju p. Mariusza Haładyja o złożenie stosownej propozycji zmian do proponowanej Ustawy.