Poniżej zamieszczamy bazę członków Stowarzyszenia IFR, zawierającą podstawowe dane (nazwisko, firma czy strona internetowa), ale także treść z deklaracji członkowskich. Znajduje się tam najczęściej informacja o tym, co kierowało daną osobą, gdy przystępowała do naszego stowarzyszenia, oraz kilka słów o niej. Dzięki temu członkowie zainteresowani kontaktem z innymi członkami IFR będą mogli łatwo odszukać odpowiednie osoby względem wielu różnych kryteriów. Arkusz ten bardzo łatwo można przenieść np. do Excela.

Z uwagi na ochronę danych kontaktowych typu e-mail czy telefon, nie zostały one umieszczone w tabeli. Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy, bądź zwyczajnie kontaktu z wybranymi członkami, prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem pod adresem sekretariat@firmyrodzinne.pl w celu uzyskania adresu e-mail lub telefonu.

Uwaga: Baza jest na bieżąco aktualizowana i weryfikowana. Jeśli nie odnajdują Państwo pewnych danych lub chcą zaproponować ich aktualizację prosimy o kontakt z sekretariatem IFR.