Data: 23 października 2015

Stanowisko stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w sprawie Krajowego Projektu Działań Administracji Podatkowej.

Stanowisko dotyczy projektu dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 – główne założenia projektu” wraz z Zał. nr 1 „Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka”. Niniejszy dokument został opracowany przez Komisję ds. Legislacji IFR na podstawie uwag zebranych wśród naszych członków.

 • Pełna treść stanowiska IFR w formacie PDF znajduje się pod tym adresem

 

Data: 27 sierpnia 2015

W dniu 27 sierpnia 2015 r. zarząd stowarzyszenia IFR postanowił powołać Ośrodek Inicjatywy Firm Rodzinnych. Ośrodek będzie prowadzić działania wspierające realizację misji stowarzyszenia w zakresie promocji idei przedsiębiorczości rodzinnej i wartości, jakie firmy rodzinne wnoszą do gospodarki oraz społeczeństwa. Jednocześnie swoją działalnością będzie przyczyniać się do budowania rozpoznawalności stowarzyszenia i działać na rzecz spójnej polityki informacyjnej i promocyjnej organizacji.

W Ośrodku mieścić będzie się biuro stowarzyszenia, tu będą odbywać się spotkania członków, sympatyków, partnerów IFR, a także organizowane będą konferencje, debaty i seminaria. Z zasobów Ośrodka będzie mógł korzystać każdy z członków stowarzyszenia.

 • Do pobrania oferta dla wszystkich, którzy zechcą wspierać finansowo powstanie Ośrodka.

 

Data: 28 czerwca 2015

W sobotę 27 czerwca 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Zebranie uchwaliło zmiany statutowe, które były przedmiotem agendy, a także dokonało wyborów uzupełniających do zarządu. Na członków zarządu powołano Alicję Wejner, która jednocześnie zrezygnowała z członkostwa w sądzie koleżeńskim, a także Jakuba Skotnicznego.

Gratulujemy nowym członkom zarządu wyboru.

 

Data: 5 czerwca 2015

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,

W rezultacie spotkania Zarządu z Komisją Rewizyjną w dniu 30 maja 2015 r., Zarząd postanowił rozszerzyć agendę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2015 r. o dodatkowe zmiany statutowe oraz o wybory uzupełniające do Zarządu. Dodatkowe zmiany statutowe dotyczą sposobu zatwierdzania sprawozdań finansowych, kadencyjności władz i sposobu przeprowadzania wyborów uzupełniających do zarządu.

Zaktualizowane powiązane dokumenty:

 1. Agenda
 2. Projekty uchwał
 3. Pełnomocnictwo

 

Data: 27 maja 2015

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w dniu 30 kwietnia 2015 Zarząd postanowił zwołać

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
na dzień 27 czerwca 2015 r.
o godz.11:00 w pierwszym terminie i o godzinie 11:15 w drugim terminie;
zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej
przy ulicy Lubelskiej 29 -6p w Krakowie.

Celem będzie przeprowadzenie zmian statutowych w zakresie możliwości tworzenia Oddziałów. Przewidujemy podjęcie jedynie uchwał dotyczących zmiany statutu.

Ponieważ zgodnie z Art. 27 naszego statutu do uchwalenia zmian w statucie potrzebna jest obecność na zebraniu co najmniej połowy członków (około 190 osób), członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w zebraniu proszeni są o przekazanie imiennego pełnomocnictwa wybranemu przez siebie członkowi IFR, dowolnemu członkowi zarządu lub sekretarzowi generalnemu, którzy na zebraniu będą obecni.

 Andrzej Blikle

Prezes Zarządu IFR

UWAGA:  Powiadomienia zostaną wysłane do członków stowarzyszenia drogą elektroniczną do końca maja 2015.

Data: 10 kwietnia 2015

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

i Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

ZAPRASZAJĄ DZIENNIKARZY NA

Dzień Firm Rodzinnych na Giełdzie

27 maja 2015 r., Warszawa, ul. Książęca 4, Sala Notowań GPW

Polskie firmy rodzinne stanowią blisko połowę spółek notowanych na rynkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tej grupie kilkuset przedsiębiorstw są m.in.: Alchemia S.A. (rodzina Karkosik), Alma Market S.A. (rodzina Mazgaj),  Comarch (rodzina Filipiak), Redwood d. Complex S.A. (rodzina Nowacki), AD. Drągowski S.A. (rodzina Drągowski), Drozapol-Profil SA (rodzina Rybka), Centrum Medyczne Enel-Med (rodzina Rozwadowski), Energoinstal S.A.

(rodzina Więcek), Farmacol SA (rodzina Olszewski),  Komputronik SA (rodzina Buczkowski), Mennica S.A. (rodzina Jakubas), Mirbud S.A. (rodzina Mirgos), Polcolorit S.A. (rodzina Marconi), Wasko S.A. (rodzina Wajda).

Organizując „Dzień Firm Rodzinnych na Giełdzie”, stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie chcą przybliżyć do siebie dwa pozornie odrębne światy: rynek publiczny oraz prywatność tak cenioną przez rodziny przedsiębiorców. Chcą też pokazać, jak bardzo nowatorskie i twórcze potrafią być firmy rodzinne oraz jak duży mają wpływ na rozwój gospodarczy i ekonomiczny kraju. Nie boją się wyzwań i są wrażliwe społecznie.

Żeby jednak polskie firmy rodzinne mogły skuteczniej pokonywać kolejne bariery, niezbędna jest znajomość narzędzi, oferowanych przez publiczny rynek papierów wartościowych. Chodzi tu nie tylko o bariery finansowe czy organizacyjne, ale też mentalne. Problemem jest tu zwłaszcza wysoki poziom nieufności oraz
niechęć wielu przedsiębiorców do prowadzenia firm w warunkach pełnej transparentności oraz ich obawy przed utratą wpływów w firmie, czy wręcz utratą własności na rzecz akcjonariuszy.

Podstawowym celem  dyskusji podczas Dnia Firm Rodzinnych na Giełdzie jest usunięcie, bądź zminimalizowanie obaw przedsiębiorców przed wyjściem na rynek publiczny. Wydaje się, że dobrą na to metodą będzie pokazanie sukcesów firm, które – mimo otwarcia się na inwestorów zewnętrznych – zachowują swój rodzinny charakter. Będzie to też dobra okazja, żeby społeczność rodzin nie będących jeszcze właścicielami spółek notowanych spotkała się z tymi, którzy skorzystali z rozwiązań oferowanych przez rynki finansowe.

Kontakt dla Dziennikarzy:
Alicja Wejner
Tel: 600 464 589, E-mail: a.wejner@tekstyprasowe.pl

Dokumenty:

 • Komunikat prasowy do pobrania w PDF (pobierz)
 • Program wydarzenia do pobrania w PDF (pobierz)
Data: 9 marca 2015

W dniu 19 lutego 2015 Inicjatywa Firm Rodzinnych i Towarzystwo Ekonomistów Polskich ogłosiły wspólne stanowisko IFR i TEP w sprawie zamierzeń resortu finansów dotyczących pracy urzędów skarbowych.

Przewodniczący TEP Ryszard Petru oraz Prezes IFR Prof. Andrzej Blikle zaprosili przedstawicieli mediów na śniadanie prasowe, w czasie którego przedstawili stanowisko reprezentowanych przez nich organizacji oraz podpisali jego treść.

Stanowisko IFR i TEP do pobrania: DOCX PDF

Media o stanowisku IFR-TEP:

 • Rzeczpospolita z dn. 19.02.2015 (wydanie drukowane)
 • wybrorcza.biz (link)
 • Newsweek Polska (link)
 • Puls Binzesu (link)

W poniedziałek 9 marca br. w godz. 11.00-13.00 w Ministerstwie Finansów odbyła się dyskusja pt. „Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej”.

Udział w spotkaniu wzięli liderzy największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i podatników: Ryszard Petru – Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, prof. Andrzej Blikle – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. A. Smitha. Do dyskusji zaproszono również przedstawicieli Organizacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej, oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Gospodarzami spotkania byli: Mateusz Szczurek – minister finansów, Janusz Cichoń – sekretarz stanu oraz Jacek Kapica –  podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Spotkanie było pierwszym krokiem do stworzenia platformy umożliwiającej merytoryczną dyskusję z liderami wiodących organizacji zrzeszających przedsiębiorców na tematy dotyczące relacji z Administracją Podatkową.

Podczas spotkania przedstawione zostaną planowane kierunki zmian w funkcjonowaniu administracji Podatkowej. Zaprezentowane zostaną  główne elementy nowego systemu obsługi i wsparcia podatników, w tym projekt wzmocnienia Krajowej Informacji Podatkowej, utworzenie centrów obsługi, powołanie asystentów podatnika (wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ciągu pierwszych 18 miesięcy od jej zarejestrowania) , zmiany  w wyspecjalizowanych  urzędach skarbowych oraz nowe podejście do kontroli podatkowej, jej przebiegu i standardów.

Źródło: MF.GOV.PL

Zdjęcia z ogłoszenia stanowiska