Data: 23 maja 2018

Informujemy, że w związku z aktualizacją bazy Członków IFR, Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 5 czerwca o godz. 10:30 (pierwszy termin) i o godz. 11:00 (drugi termin) w Biurze IFR w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A.

Data: 20 kwietnia 2018

Zapraszamy wszystkich naszych Członków na tegoroczne Walne Zebranie Członków IFR, które odbędzie się w dn. 20 czerwca 2018 r. w Centrum Giełdowym S.A. przy ul. Książęcej 4. Przypominamy, że w tym roku kończy się dwuletnia kadencja obecnego Zarządu Stowarzyszenia, w związku z czym odbędą się wybory nowego Zarządu, a także innych organów takich jak Sąd Koleżeński oraz Komisja Rewizyjna. Osoby, które nie będą mogły pojawić sie osobiście, zachęcamy do przekazywania pełnomocnictwa innym Członkom IFR.

Data: 21 marca 2018

Zgodnie z planem działań przeprowadzamy aktualizację danych kontaktowych Członków IFR. Celem kampanii jest usprawnienie komunikacji w ramach naszej organizacji, skuteczniejsze przekazywanie ważnych informacji nt. spraw organizacyjnych, wydarzeń i projektów realizowanych przez IFR oraz zwiększenie „docieralności” regularnych Newsletterów IFR. W ramach aktualizacji bazy kontaktowej przygotowaliśmy krótki formularz, którego wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut.

Data: 12 grudnia 2017

W nawiązaniu do ustaleń w trakcie X Zjazdu Firm Rodzinnych u-Rodziny 2017 w Łodzi, we współpracy z Partnerami Strategicznymi Stowarzyszenia IFR: Union Investment TFI oraz Kancelarią Ożóg Tomczykowski, zachęcamy do wypełnienia wniosku o dofinansowanie spotkania lokalnego w regionie.

Każdy członek IFR planujący organizację wydarzenia, szkolenia, spotkania może wnioskować o wsparcie merytoryczne i finansowe. Planujemy wesprzeć co najmniej 10 spotkań merytorycznych – dofinansowanie w kwocie do: 1000 zł oraz 5 konferencji – dofinansowanie w kwocie do: 4000 zł.

Data: 10 listopada 2017

Przedstawiamy kluczowe tematy, które Inicjatywa Firm Rodzinnych zgłasza do debaty publicznej w imieniu przedsiębiorców rodzinnych. Dla wspólnego dobra – naszych firm i rodzin, naszych pracowników i sąsiadów, dla dobra Polski. Tematy związane z budowaniem silnej gospodarki powinny być realizowane konsekwentnie i długofalowo niezależnie od politycznych przekonań ludzi u władzy. Gospodarka ma swoje prawa wykraczające horyzontem czasowym rytm kadencji wyborczych. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi siłami politycznymi i społecznymi. Zapraszamy do współpracy inne organizacje, w których zrzeszeni są przedsiębiorcy rodzinni. Różnorodność i współdziałanie są naszą siłą. Wspólnie możemy wiele zrobić dla siebie i dla Polski.

Data: 3 listopada 2017

Środowisko firm rodzinnych jest poruszone uchwalonymi ostatnio przez Sejm zmianami ograniczającymi możliwość zaliczania przez sukcesorów w koszty podatkowe otrzymanego w wyniku sukcesji przedsiębiorstwa. Czy sukcesja traktowana jest przez fiskusa jak godna potępienia praktyka optymalizacji podatkowej? Jaka jest prawdziwa intencja władz wobec zachowania potencjału firm rodzinnych przez kolejne pokolenia? Dlaczego karze się kolejne pokolenie za utrzymanie ciągłości biznesu rodziców?

W imieniu Stowarzyszenia wysłaliśmy pismo otwarte do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, przygotowane przy wsparciu naszego partnera strategicznego Kancelarii Ożóg Tomczykowski, w celu wyjaśnienia tej sprawy oraz przedstawienia oburzenia środowiska firm rodzinnych wobec niekorzystnych dla nas zmian legislacyjnych. Z pismem można zapoznać się poniżej.

Naszym celem jest uchylenie zmian godzących podatkowo w sukcesję. Ustawa zmieniająca przepisy na niekorzyść polskich przedsiębiorców rodzinnych trafiła do Senatu. Dlatego nasz donośny głos w Łodzi powinien być słyszalny w Ministerstwie Finansów i polskim Senacie! Przyjedźcie i zachęćcie innych przedsiębiorców rodzinnych, aby pokazać naszą stanowczość!

Data: 25 października 2017

Miło nam poinformować, że Kancelaria Ożóg Tomczykowski została partnerem strategicznym Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, najstarszej instytucji skupiającej firmy rodzinne w Polsce. Kancelaria będzie wspierać merytorycznie Stowarzyszenie w obszarze prawa i podatków, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki sukcesji w biznesie. Dzięki współpracy z Kancelarią działania Stowarzyszenia wzbogacone zostaną o najlepszą wiedzę ekspercką, popartą wieloletnim doświadczeniem doradców Kancelarii oraz licznymi wyróżnieniami zdobytymi przez nich w rankingach doradców podatkowych.

ozog-ifr-part-01sm

FOT: (od lewej) Krzysztof Ogorzałek, Paweł Tomczykowski

Więcej informacji…

Data: 20 października 2017

Zgodnie z art. 22 p. 5a) statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych zarząd postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 12 listopada 2017 r. Zebranie odbędzie się w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi. Przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków będzie głosowanie nad zmianami w statucie Stowarzyszenia IFR (art.22 p. 11 pp. e)).

Więcej informacji…

Data: 21 sierpnia 2017

Przedsiębiorcy i ich rodziny będą bezpieczniejsi!

[Ustawa o zarządzie sukcesyjnym]

Właściciele firm rodzinnych są zadowoleni z kierunku zmian zamieszczonych w projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Proponowane nowe przepisy podniosą poziom bezpieczeństwa nie tylko przedsiębiorcom i ich rodzinom, ale także pracownikom i kooperantom firm rodzinnych w razie śmierci przedsiębiorcy.

ust-sukcesyjna-sp-01

21 sierpnia 2017 roku odbyło się śniadanie prasowe z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja, nadzorującego prace nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, największa i najstarsza organizacja zrzeszająca przedsiębiorców rodzinnych, organizator spotkania, od ponad roku aktywnie uczestniczy w pracach nad projektem tej ustawy. Dzięki niej zmniejszone zostaną bariery prawne utrudniające zarządzanie przedsiębiorstwem w razie śmierci jej właściciela.

foto-os-150x150-akrause„To bardzo ważna i wyczekiwana regulacja. Dzięki niej zabezpieczony zostanie stabilne istnienie kilkuset tysięcy firm rodzinnych. Projekt proponuje m.in. zwolnienie podatkowe dla tych którzy zdecydują się przejąć przedsiębiorstwo, pod warunkiem, że będą kontynuować działalność przez 5 lat, to jest duże ułatwienie” – powiedział Adam Krause, radca prawny, członek zarządu IFR.

foto-os-150x150-akosilAnna Kosil-Jarząbek, KOSIL Kancelaria Adwokacja, członek IFR podkreśliła, jak szeroki zakres prawny mają wprowadzane zmiany: „Ustawa wprowadza ponad 40 zupełnie nowych przepisów oraz zmiany w kilkudziesięciu  obowiązujących ustawach”.

W ostatnich tygodniach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące proponowanych zmian. Polscy przedsiębiorcy wyraźnie zaznaczają, że ustawa ta jest potrzebna – wszyscy ankietowani potwierdzili konieczność jej wprowadzenia. Obecnie, o ile przed śmiercią przedsiębiorca nie przekaże swojej firmy sukcesorom, to jego firma faktycznie umiera wraz z nim. Negatywne skutki są bardzo szerokie gdyż wszystkie umowy przestają obowiązywać, bo jedna strona nie żyje. Czas od otwarcia spadku do jego skutecznego przyjęcia może być liczony w miesiącach lub latach. W tym czasie firma może zbankrutować. Zarząd sukcesyjny ma umożliwić rodzinie przedsiębiorcy tymczasową kontynuację działalności przedsiębiorstwa na prawie niezmienionych zasadach mimo śmierci właściciela.

ust-sukcesyjna-sp-03

foto-os-150x150-tbudziakTo duża zmiana! Chodzi zarówno o duże firmy, jaki i o małe sklepy, , firmy usługowe i zakłady produkcyjne. Muszą zostać stworzone takie warunki, które zapewnią bezpieczeństwo wszystkich stronom aktywności gospodarczej. Ta ustawa nie dotyczy tylko spadkobierców. Ona zabezpiecza także kooperantów, pracowników i klientów” – powiedział Tomasz Budziak, wiceprezes zarządu IFR.

foto-os-150x150-haladyjProjekt ustawy powstał z inspiracji firm rodzinnych, dla nich i we współpracy z nimi. Potrzeba prawnego uregulowania sukcesji takich przedsiębiorstw staje się coraz bardziej paląca. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mamy ponad 200 tys. przedsiębiorców, którzy ukończyli 65 rok życia. To w dużej części przedstawiciele pokolenia, które rozpoczynało swoją przygodę z biznesem na początku lat 90. Poza tym, firmy rodzinne to 60 proc. małych i średnich firm w Polsce, wg różnych badań mówimy tu o około 1 mln podmiotów.„- powiedział wiceminister Mariusz Haładyj.

foto-os-150x150-zrekosz„Projekt ustawy daje możliwość rodzinie przeżycia żałoby po zmarłym przedsiębiorcy oraz czas na zastanowienie się, co dalej robić. W okresie zarządu sukcesyjnego rodzina będzie mogła pobierać pożytki z tej firmy, czyli zabezpieczyć środki niezbędne do przeżycia. Jest to bardzo ważny aspekt społeczny.” – mówi ekspert podatkowy, Zofia Rekosz, członek IFR.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IFR
 • 100% respondentów uważa, że Ustawa jest potrzebna
 • 63,4% z nich to członkowie IFR
 • 92,3% respondentów uważa, że Ustawa spełnia oczekiwania
 • 43,3% respondentów uważa, że okres 5 lat konieczności prowadzenia firmy przez sukcesora (zwolnienie podatkowe) powinien być skrócony do lat 3, ale 20% jest temu przeciwnych, a 37,8% nie ma jasnego zdania
Inne ważne tematy poruszone w ankiecie
 • Warto rozszerzyć okoliczności powoływania zarządu sukcesyjnego o sytuacje nieobecności lub utraty świadomości przedsiębiorcy poza jego wolą. W takich wypadkach powinna być możliwość operacyjnego zarządzania i podejmowania bieżących decyzji i czynności. Do wdrożenia zarządu za życia powinno wystarczyć orzeczenie lekarskie (może konsylium), stwierdzające, że pacjent żyje, ale nie ma świadomości. Można wtedy prowadzić firmę z rozszerzeniem „w zarządzie tymczasowym” zamiast „w spadku”. Odwołanie zarządu tymczasowego następowałoby natychmiast po ustaniu przyczyn. Może trzeba by zmienić tytuł ustawy na o zarządzie tymczasowym?
 • Być może zasadnym byłoby powołanie instytucji rady spadkobierców (czegoś na kształt rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, aby możliwe było podjęcie decyzji przekraczającej zwykły zarząd większością głosów bez angażowania sądu- wartość pojedynczego głosu mogłaby być proporcjonalna do udziału w spadkobraniu),
 • Brak precyzji w sformułowaniu odpowiedzialności małżonka i spadkobierców za działania zarządcy (art. 29 ustawy), być może Zarządca winien odpowiadać za swoje działania tak jak np Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Należy dołączyć spółki komandytowe i jawne,
 • W każdej chwili sukcesor powinien móc wyznaczyć dodatkowych, następnych zarządców. Można sobie wyobrazić , że 2 osoby z rodziny giną we wspólnym wypadku, wtedy tworzy się kolejność następstwa zarządców,
 • Czy powinno być obowiązkowe OC dla zarządcy sukcesyjnego? Może dla tych spoza kręgu spadkobierców?

ust-sukcesyjna-sp-04

ust-sukcesyjna-sp-06

Dokumenty do pobrania
Notka prasowa [21.08.2017] pobierz
Prezentacja ze śniadania prasowego (wyniki ankiety) pobierz

 

Data: 11 maja 2017

Zgodnie z art. 22 p. 5a) statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych zarząd postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 10 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w pierwszym terminie i o godzinie 12:30 w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w Hotelu Ambasador Centrum**** Łódź, Al. Piłsudskiego 29

Więcej informacji…

 

Data: 8 lutego 2017

PAKIET RODZINNY

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym do nas prośbom, zarząd IFR, zgodnie z § 23 p. 6 pp. b), podjął uchwałę o obniżkach składki ze względu na członkostwo kolejnych osób z rodziny (tzw. pakiet rodzinny).

 • Pojedyncza osoba opłaca składkę bez zmian,
 • Druga osoba z rodziny członka IFR otrzymuje 25% obniżki, czyli płaci 300 zł składki rocznej,
 • Kolejne osoby z rodziny otrzymują 50% obniżki, czyli 200 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z biurem stowarzyszenia: sekretariat@firmyrodzinne.pl

 

Data: 29 grudnia 2016

NOWE KWOTY SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Podczas posiedzenia zarządu w dn. 15 grudnia 2016 Zarząd Stowarzyszenia IFR podjął uchwałę o nowej wysokości składki członkowskiej na rok 2017.

Nowe stawki składki:

 • 100 zł – wpisowe (pozostaje bez zmian)
 • 400 zł – składka roczna (przy rejestracji po 30 czerwca zniżka 50%)

Podwyżka zostanie przeznaczona w 50% na utrzymanie biura i 50% na działania regionalne, w tym projekty, o które będą aplikować oddziały.

Celem podwyżki jest pozyskanie środków na:

 • Organizację X Jubileuszowego zjazdu u-Rodziny 2017
 • Zmianę strony www – główna IFR oraz przebudowa portalu, jako narzędzia komunikacyjnego z otoczeniem gospodarczym
 • Utworzenie funduszu na projekty regionalne

Uchwała wchodzi z dniem ogłoszenia.

Uchwała nr 1/12/2016

Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie

ustalenia wysokości składki członka zwyczajnego

§1

Zgodnie z §23 p.6 pp. b) Statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych zarząd uchwala wysokość składki członka zwyczajnego stowarzyszenia na poziomie 400 zł (słownie: czterysta złotych).

Składka przeznaczona będzie w 50% na utrzymanie biura i w 50% na działania regionalne, w tym projekty, o które mogłyby aplikować oddziały.

Opłata wpisowa w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) pozostaje bez zmian.

Za uchwałą: 6 głosów

Przeciw:  1 głos

Wstrzymujących: 0 głosów

 

Data: 12 maja 2016

Zgodnie z art 22 p. 4 statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Zarząd  postanowił zwołać Zwyczajne  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 17 czerwca 2016 r. o godz.12:00 w pierwszym terminie i o godzinie 12:15 w drugim terminie. Zebranie odbędzie się  w Warszawie przy ulicy Freta 39 – “Galeria Freta”

Celem Walnego Zgromadzenia Członków jest wybór nowych władz organów Stowarzyszenia. (art. 22 p 11a) statutu).

Więcej informacji…

 

Data: 23 października 2015

Stanowisko stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w sprawie Krajowego Projektu Działań Administracji Podatkowej.

Stanowisko dotyczy projektu dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 – główne założenia projektu” wraz z Zał. nr 1 „Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka”. Niniejszy dokument został opracowany przez Komisję ds. Legislacji IFR na podstawie uwag zebranych wśród naszych członków.

 • Pełna treść stanowiska IFR w formacie PDF znajduje się pod tym adresem

 

Data: 27 sierpnia 2015

W dniu 27 sierpnia 2015 r. zarząd stowarzyszenia IFR postanowił powołać Ośrodek Inicjatywy Firm Rodzinnych. Ośrodek będzie prowadzić działania wspierające realizację misji stowarzyszenia w zakresie promocji idei przedsiębiorczości rodzinnej i wartości, jakie firmy rodzinne wnoszą do gospodarki oraz społeczeństwa. Jednocześnie swoją działalnością będzie przyczyniać się do budowania rozpoznawalności stowarzyszenia i działać na rzecz spójnej polityki informacyjnej i promocyjnej organizacji.

W Ośrodku mieścić będzie się biuro stowarzyszenia, tu będą odbywać się spotkania członków, sympatyków, partnerów IFR, a także organizowane będą konferencje, debaty i seminaria. Z zasobów Ośrodka będzie mógł korzystać każdy z członków stowarzyszenia.

 • Do pobrania oferta dla wszystkich, którzy zechcą wspierać finansowo powstanie Ośrodka.

 

Data: 28 czerwca 2015

W sobotę 27 czerwca 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Zebranie uchwaliło zmiany statutowe, które były przedmiotem agendy, a także dokonało wyborów uzupełniających do zarządu. Na członków zarządu powołano Alicję Wejner, która jednocześnie zrezygnowała z członkostwa w sądzie koleżeńskim, a także Jakuba Skotnicznego.

Gratulujemy nowym członkom zarządu wyboru.

 

Data: 5 czerwca 2015

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,

W rezultacie spotkania Zarządu z Komisją Rewizyjną w dniu 30 maja 2015 r., Zarząd postanowił rozszerzyć agendę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2015 r. o dodatkowe zmiany statutowe oraz o wybory uzupełniające do Zarządu. Dodatkowe zmiany statutowe dotyczą sposobu zatwierdzania sprawozdań finansowych, kadencyjności władz i sposobu przeprowadzania wyborów uzupełniających do zarządu.

Zaktualizowane powiązane dokumenty:

 1. Agenda
 2. Projekty uchwał
 3. Pełnomocnictwo

 

Data: 27 maja 2015

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w dniu 30 kwietnia 2015 Zarząd postanowił zwołać

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
na dzień 27 czerwca 2015 r.
o godz.11:00 w pierwszym terminie i o godzinie 11:15 w drugim terminie;
zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej
przy ulicy Lubelskiej 29 -6p w Krakowie.

Celem będzie przeprowadzenie zmian statutowych w zakresie możliwości tworzenia Oddziałów. Przewidujemy podjęcie jedynie uchwał dotyczących zmiany statutu.

Ponieważ zgodnie z Art. 27 naszego statutu do uchwalenia zmian w statucie potrzebna jest obecność na zebraniu co najmniej połowy członków (około 190 osób), członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w zebraniu proszeni są o przekazanie imiennego pełnomocnictwa wybranemu przez siebie członkowi IFR, dowolnemu członkowi zarządu lub sekretarzowi generalnemu, którzy na zebraniu będą obecni.

 Andrzej Blikle

Prezes Zarządu IFR

UWAGA:  Powiadomienia zostaną wysłane do członków stowarzyszenia drogą elektroniczną do końca maja 2015.

Data: 10 kwietnia 2015

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

i Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

ZAPRASZAJĄ DZIENNIKARZY NA

Dzień Firm Rodzinnych na Giełdzie

27 maja 2015 r., Warszawa, ul. Książęca 4, Sala Notowań GPW

Polskie firmy rodzinne stanowią blisko połowę spółek notowanych na rynkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tej grupie kilkuset przedsiębiorstw są m.in.: Alchemia S.A. (rodzina Karkosik), Alma Market S.A. (rodzina Mazgaj),  Comarch (rodzina Filipiak), Redwood d. Complex S.A. (rodzina Nowacki), AD. Drągowski S.A. (rodzina Drągowski), Drozapol-Profil SA (rodzina Rybka), Centrum Medyczne Enel-Med (rodzina Rozwadowski), Energoinstal S.A.

(rodzina Więcek), Farmacol SA (rodzina Olszewski),  Komputronik SA (rodzina Buczkowski), Mennica S.A. (rodzina Jakubas), Mirbud S.A. (rodzina Mirgos), Polcolorit S.A. (rodzina Marconi), Wasko S.A. (rodzina Wajda).

Organizując „Dzień Firm Rodzinnych na Giełdzie”, stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie chcą przybliżyć do siebie dwa pozornie odrębne światy: rynek publiczny oraz prywatność tak cenioną przez rodziny przedsiębiorców. Chcą też pokazać, jak bardzo nowatorskie i twórcze potrafią być firmy rodzinne oraz jak duży mają wpływ na rozwój gospodarczy i ekonomiczny kraju. Nie boją się wyzwań i są wrażliwe społecznie.

Żeby jednak polskie firmy rodzinne mogły skuteczniej pokonywać kolejne bariery, niezbędna jest znajomość narzędzi, oferowanych przez publiczny rynek papierów wartościowych. Chodzi tu nie tylko o bariery finansowe czy organizacyjne, ale też mentalne. Problemem jest tu zwłaszcza wysoki poziom nieufności oraz
niechęć wielu przedsiębiorców do prowadzenia firm w warunkach pełnej transparentności oraz ich obawy przed utratą wpływów w firmie, czy wręcz utratą własności na rzecz akcjonariuszy.

Podstawowym celem  dyskusji podczas Dnia Firm Rodzinnych na Giełdzie jest usunięcie, bądź zminimalizowanie obaw przedsiębiorców przed wyjściem na rynek publiczny. Wydaje się, że dobrą na to metodą będzie pokazanie sukcesów firm, które – mimo otwarcia się na inwestorów zewnętrznych – zachowują swój rodzinny charakter. Będzie to też dobra okazja, żeby społeczność rodzin nie będących jeszcze właścicielami spółek notowanych spotkała się z tymi, którzy skorzystali z rozwiązań oferowanych przez rynki finansowe.

Kontakt dla Dziennikarzy:
Alicja Wejner
Tel: 600 464 589, E-mail: a.wejner@tekstyprasowe.pl

Dokumenty:

 • Komunikat prasowy do pobrania w PDF (pobierz)
 • Program wydarzenia do pobrania w PDF (pobierz)
Data: 9 marca 2015

W dniu 19 lutego 2015 Inicjatywa Firm Rodzinnych i Towarzystwo Ekonomistów Polskich ogłosiły wspólne stanowisko IFR i TEP w sprawie zamierzeń resortu finansów dotyczących pracy urzędów skarbowych.

Przewodniczący TEP Ryszard Petru oraz Prezes IFR Prof. Andrzej Blikle zaprosili przedstawicieli mediów na śniadanie prasowe, w czasie którego przedstawili stanowisko reprezentowanych przez nich organizacji oraz podpisali jego treść.

Stanowisko IFR i TEP do pobrania: DOCX PDF

Media o stanowisku IFR-TEP:

 • Rzeczpospolita z dn. 19.02.2015 (wydanie drukowane)
 • wybrorcza.biz (link)
 • Newsweek Polska (link)
 • Puls Binzesu (link)

W poniedziałek 9 marca br. w godz. 11.00-13.00 w Ministerstwie Finansów odbyła się dyskusja pt. „Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej”.

Udział w spotkaniu wzięli liderzy największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i podatników: Ryszard Petru – Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, prof. Andrzej Blikle – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. A. Smitha. Do dyskusji zaproszono również przedstawicieli Organizacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej, oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Gospodarzami spotkania byli: Mateusz Szczurek – minister finansów, Janusz Cichoń – sekretarz stanu oraz Jacek Kapica –  podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Spotkanie było pierwszym krokiem do stworzenia platformy umożliwiającej merytoryczną dyskusję z liderami wiodących organizacji zrzeszających przedsiębiorców na tematy dotyczące relacji z Administracją Podatkową.

Podczas spotkania przedstawione zostaną planowane kierunki zmian w funkcjonowaniu administracji Podatkowej. Zaprezentowane zostaną  główne elementy nowego systemu obsługi i wsparcia podatników, w tym projekt wzmocnienia Krajowej Informacji Podatkowej, utworzenie centrów obsługi, powołanie asystentów podatnika (wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ciągu pierwszych 18 miesięcy od jej zarejestrowania) , zmiany  w wyspecjalizowanych  urzędach skarbowych oraz nowe podejście do kontroli podatkowej, jej przebiegu i standardów.

Źródło: MF.GOV.PL

Zdjęcia z ogłoszenia stanowiska