Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych realizuje partnerski projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych„.

Cel Projektu: Opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania 7 Lokalnych Centrów Kompetencji, w oparciu o wypracowane i wdrożone skutecznie do praktyki przez partnera hiszpańskiego.

Kwota Dofinansowania: 2 777 114,50 PLN

Za realizację projektu odpowiada Lider
Inicjatywa Firm Rodzinnych | ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa
Partnerzy projektu
Związek Miast Polskich | ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. | ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno (ARRK)
Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville |  Plaza de la Contraction 8, 41004 Sevilla (PP)

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu powstało 7 lokalnych centrów kompetencji rozwoju firm rodzinnych (LCK) w 7 miastach na terenie Polski.

Dane kontaktowe
Lokalne Centrum Kompetencji Adres E-mail, telefon
LCK Chorzów ul. Wolności 61, 41-500 Chorzów
LCK Częstochowa Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 7, 42-202, Częstochowa
LCK Gdynia ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
LCK Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32a, 05-825, Grodzisk Mazowiecki
LCK Olkusz ul. Floriańska 2, 32-300 Olkusz
LCK Kutno ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
LCK Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

Kluczowym założeniem projektu jest ścisła współpraca partnerów lokalnych – władz miasta i lokalnych firm rodzinnych, tak aby wypracowany system wsparcia dla firm był stały i skuteczny.

Projekt ma na celu doskonalenie współdziałania partnerów lokalnych – władz miasta i środowiska lokalnych firm rodzinnych w celu poprawy efektywności działań na rzecz rozwoju wspólnych problemów Firm Rodzinnych w krytycznych dla ich rozwoju obszarach:

  • poprawa efektywności prowadzenia firm rodzinnych,
  • przekazywanie kompetencji prowadzenia przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie,
  • wsparcie trwałości i konkurencyjności FR z uwzględnieniem specyfiki ich działania,
  • upowszechnienie wiedzy nt. sposobów pomiaru zysku ekonomicznego,
  • wsparcie skutecznych procesów sukcesyjnych,
  • wykorzystanie analizy ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Podejmowane w projekcie działania wykorzystywać będą analogiczne doświadczenia partnera zagranicznego, jakim jest Izba Przemysłowo Handlowa z Sewilli.

Jest to pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem projektu jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm.

Projekt jest realizowany przez 24 miesiące, od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.


HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
  • Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
  • Tytuł projektu: Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych
Lp Rodzaj/Tematyka wsparcia Data wsparcia Godzina wsparcia Adres realizacji wsparcia
Wcześniejsze wydarzenia dostępne w Harmonogramie Udzielania Wsparcia
1 Seminarium #4: Pomnażamy rodzinne bogactwo. Sposoby pomiaru zysku ekonomicznego 01.10.2019
09:00-17:00
Sala Cukrovnia, I piętro Kutno, ul. Barlickiego 20
2 Seminarium #4: Wynagrodzenie w firmie rodzinnej 03.10.2019
09:00-17:00
Centrum Przedsiębiorczości; ul. Wolności 61, 41-500 Chorzów
3 Seminarium #3: Esencja sukcesji
08.10.2019
10:00-18:00
Sala Konferencyjna na Dworcu PKP, I p. ul. Kolejowa 5, Starogard Gdański
4 Seminarium #4: Sukcesja- dobre praktyki-dwie drogi sukcesji w ujęciu prawnym
24.10.2019
10:00-18:00
Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim; ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański; sala nr 102
5 Seminarium #4: Jak przekazać kompetencje przedsiębiorcze kolejnemu pokoleniu?
25.10.2019
09:00-17:00
Gdynia InfoBox ul. Świętojańska 30
6 Seminarium #5: Rodzina w firmie – realizacja rodzinnych interesów! 05.11.2019 09:00-17:00 Sala Cukrovnia, I piętro Kutno, ul. Barlickiego 20
7 Seminarium #5: Podaż pracowników w latach następnych – na podstawie analizy demograficznej 05.11.2019 09:00-17:00 I LO w Starogardzie Gd., ul. Hallera 34
Starogard Gdański, 83-200
8 Seminarium #4: Praktyka budowy firmy rodzinnej. Perspektywa przedsiębiorcy, społeczności lokalnej i regulacji prawnych 07.11.2019 10:00-18:00 Willa Niespodzianka, ul. Kościuszki 12, Grodzisk Mazowiecki
9 Seminarium #5: Aspekty organizacyjne. Kultura Organizacyjna Firmy Rodzinnej i Reklama XXI w. 22.11.2019 08:00-16:00 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska (ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa)
10 Seminarium #5: Trwałość i konkurencyjność firmy rodzinnej – praktyczne rozwiązania 26.11.2019 09:00-17:00 Gdynia InfoBox ul. Świętojańska 30
11 Webinarium #1: Analiza nieoczywistych ryzyk w przedsiębiorstwach 05.12.2019 11:00-13:00 On-line
12 Webinarium #2: Budowanie przewagi konkurencyjnej firm 10.12.2019 11:00-13:00 On-line
13 Seminarium #6: Dziedzictwo mądrości. Przekazywanie kompetencji z pokolenia na pokolenie 10.12.2019
09:20-17:00
Sala Cukrovnia, I piętro Kutno, ul. Barlickiego 20
14 Seminarium #6: Sposoby pomiaru zysku ekonomicznego. Inteligencja finansowa w praktyce 12.12.2019
09:00-17:00
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98 bud. III, sala F/H
15 Webinarium #3: O ryzykach w przedsiębiorstwach rodzinnych  17.12.2019 11:00-12:30 On-line
16 Webinarium #4: Unikanie ryzyka w prowadzeniu przedsiębiorstw z prawnego punktu widzenia 14.01.2020 10:55-12:30 On-line
17 Seminarium #5: Szanse i możliwości pozyskania środków dla firm w 2020 r. Jak z sukcesem aplikować o środki pod koniec perspektywy finansowej? Ubezpieczenia w firmie rodzinnej. 14.01.2020 09:00-17:00 Centrum Przedsiębiorczości; ul. Wolności 61, 41-500 Chorzów
18 Webinarium #4: Outsourcing, leasing pracowników – narzędzie procesu czy ostateczne rozwiązanie? 21.01.2020 11:00-12:30 On-line
19 Webinarium #6: Specyfika przekazywania kompetencji w firmach rodzinnych 28.01.2020 11:00-12:30 On-line
20 Seminarium #6: Aspekty organizacyjne. Kwestie pozornie banalne – Jak zdobyć i zatrzymać DOBREGO pracownika? 03.02.2020 10:00-18:00 Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa
21 Webinarium #7: Przygotuj skuteczny zespół – zaufanie kluczem do przekazywania odpowiedzialności 04.02.2020 11:00-12:30 On-line
22 Webinarium #8: Przychody i koszty w firmie: jak je liczyć, jak ich szukać i jak płacić niższe podatki 11.02.2020 11:00-12:30 On-line
Aktualny Harmonogram Udzielania Wsparcia (Microsoft Excel) Pobierz

Informacji nt. projektu udzielają:
CZYTAJ AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM…