Nasze Stowarzyszenie obecnie posiada następujące oddziały oraz koła regionalne:

NAZWA ODDZIAŁU IFR Osoba kontaktowa Adres e-mail
Oddział Łodzki i Mazowsza Zachodniego Piotr Błażejewski piotr.blazejewski@firmyrodzinne.pl
Oddział Małopolski Rafał Kunaszyk rafal.kunaszyk@eurokreator.eu
Oddział Śląski Łukasz Rotarski l.rotarski@anro.net.pl
NAZWA KOŁA IFR Osoba kontaktowa Adres e-mail
Koło Dolnośląskie Maria Adamska maria.adamska@firmyrodzinne.pl
Koło Jurajskie Joanna Okularczyk joanna.okularczyk@uszczelnienia.net
Koło Warszawskie Jakub Bułat jakub@tarabuk.pl
Koło Łódzkie Ewa Sobkiewicz ewa.sobkiewicz@wp.pl
Koło Kujawsko-Pomorskie Aleksandra Jasińska-Kloska ajasinska@firmyrodzinne.pl