Obecnie w naszym Stowarzyszeniu działają nastepujące koła regionalne:

Nazwa koła Osoba kontaktowa Pozycja Adres e-mail
Koło Dolnośląskie Maria Adamska Wiceprezes zarządu maria.adamska@firmyrodzinne.pl
Koło Jurajskie Joanna Okularczyk Członek IFR joanna.okularczyk@uszczelnienia.net
Koło Warszawskie Jakub Bułat Członek zarządu jakub@tarabuk.pl
Koło Małopolskie Rafał Kunaszyk Członek IFR rafal.kunaszyk@eurokreator.eu
Koło Łódzkie Ewa Sobkiewicz Członek zarządu ewa.sobkiewicz@wp.pl
Koło Kujawsko-Pomorskie sekretariat@firmyrodzinne.pl