Stowarzyszenie IFR aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych oraz procesach legislacyjnych ustaw i projektów, które mają bezpośredni wpływ na polską gospodarkę i działanie polskich firm rodzinnych. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o naszych aktualnych inicjatywach.

FUNDACJA RODZINNA. KONSULTACJE 2020

W dniu 29 września 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju dotyczące założeń do ustawy o Fundacjach Rodzinnych. Z ramienia IFR w spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządu Tomasz Budziak i Dawid Rejmer.

Celem projektu jest wprowadzenie możliwości zakładania fundacji o charakterze prywatnym, które gromadziły by udziały, akcje oraz majątek rodziny w celu zapobieżenia jego podziałowi i rozdrobnieniu między spadkobierców. Z drugiej strony przedsiębiorca zakładający fundację miałby możliwość określania kręgu beneficjentów, którym przysługiwałyby wypłaty z dochodu generowanego przez fundację. Fundator miałby także możliwość określenia warunków, jakie muszą spełniać beneficjenci do tego, żeby mieć prawo do otrzymania wypłaty.

Opodatkowanie dochodów fundacji rodzinnej następowałoby na poziomie podmiotów, których właścicielem byłaby fundacja, czyli np. w postaci podatku u źródła od dywidend. Natomiast wypłaty dla beneficjentów z grupy 1 określonej w podatku od spadków i darowizn byłyby zwolnione do kwoty wartości rynkowej majątku wniesionego przez fundatora do fundacji. Po przekroczeniu tego limitu, dochody beneficjentów opodatkowane byłyby wg stawek stosowanych w podatku od spadków i darowizn.

Fundacja rodzinna ma zatem być nowym mechanizmem planowania sukcesji rozszerzając dotychczasowy katalog możliwości, który ograniczał się do prawa spadkowego oraz rozwiązań szczególnych przyjmowanych przez wspólników w umowach spółek.

IFR realizuje swoją misję reprezentowania przedsiębiorców rodzinnych w toku tworzenia nowego prawa. Misja ta powinna być realizowana także w oparciu o znajomość poglądów i preferencji biznesu rodzinnego, aby nowe regulacje właściwie odpowiadały na realne potrzeby i preferencje przedsiębiorców. Z tego powodu chcielibyśmy poznać opinię przedsiębiorców rodzinnych w kluczowych kwestiach związanych z planowaną regulacją dotyczą fundacji rodzinnych.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Wyniki badania i konsultacji będziemy publikować na naszej stronie internetowej.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU

FUDACJA RODZINNA. ZIELONA KSIĘGA

Kropla drąży skałę… Nieprzerwanie, od 2014 Inicjatywa Firm Rodzinnych występuje do kolejnych polskich władz z propozycjami stworzenia w naszym prawie instytucji określanej roboczo jako “fundacja rodzinna”. Wreszcie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało 13 września br. swój oficjalny materiał pod nazwą “Fundacja Rodzinna. Zielona Księga” (link do pobrania poniżej) i ogłosiło konsultacje społeczne swoich propozycji do 14 października 2019. Koncepcja przedstawiona przez Ministerstwo bliska jest naszym tezom. Jednak wiele szczegółów wymaga jeszcze wyjaśnienia, wyboru dostępnych opcji, czy po prostu sprecyzowania.

Nasze Stowarzyszenie weźmie bardzo aktywny udział w tych konsultacjach. W okresie oficjalnych konsultacji odbędziemy szereg spotkań z przedsiębiorcami rodzinnymi od Bałtyku po Śląsk. Terminy i miejsca podamy w najbliższych dniach.

Dodatkowo uruchamiamy możliwość elektronicznego wypowiedzenia się na pytania stawiane przez Ministerstwo. Zachęcamy przedsiębiorców oraz ich rodziny do wypowiedzi w poniższej ankiecie, której wyniki i wnioski zaprezentujemy Ministerstwu i przedsiębiorcom rodzinnym w połowie października. Wasza opinia może wpłynąć na konkretny projekt legislacyjny, zmieniający perspektywy ochrony naszych firm i rodzin.  Tak jak Wasze opinie miały wpływ na kształt ustawy o zarządzie sukcesyjnym, która weszła w życie po prawie dwuletnich konsultacjach w listopadzie zeszłego roku.

Fundacja Rodzinna. Zielona Księga [PDF] Pobierz
Fundacja Rodzinna. Zielona Księga – Statystyka [PDF] Pobierz
AKTUALNOŚCI

 

USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM [ZAKOŃCZONE]

25 listopada 2018 roku weszła w życie “Ustawa o zarządzie sukcesyjnym“. Jeśli firma wpisana do CEIDG będzie miała ustanowionego zarządcę sukcesyjnego, to po śmierci jej właściciela w mocy pozostaną umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia, pozwolenia czy koncesje związane z jego przedsiębiorstwem; przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego będzie można też posługiwać się nazwą firmy, NIP-em i firmowym kontem zmarłego przedsiębiorcy.

W związku ze zmianami Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało szereg porad dla przedsiębiorców rodzinnych, które znajdziecie w załączonych poniżej plikach PDF oraz na stronie domowej MPiT. Omówiono tam kwestie formalne i prawne związane z wprowadzeniem zarządcy sukcesyjnego, który stanie się sukcesorem firmy po śmierci pierwotnego właściciela. Wyjaśniono też kwestie podatkowe w okresie przejściowym oraz udostępniono szereg wzorów dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia procesu.

Sukcesja firm jednoosobowych – Krótka broszura MPiT Pobierz
Sukcesja firm jednoosobowych – Praktyczny poradnik MPiT Pobierz