Stowarzyszenie IFR aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych oraz procesach legislacyjnych ustaw i projektów, które mają bezpośredni wpływ na polską gospodarkę i działanie polskich firm rodzinnych. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o naszych aktualnych inicjatywach.

FUDACJA RODZINNA. ZIELONA KSIĘGA

Kropla drąży skałę… Nieprzerwanie, od 2014 Inicjatywa Firm Rodzinnych występuje do kolejnych polskich władz z propozycjami stworzenia w naszym prawie instytucji określanej roboczo jako “fundacja rodzinna”. Wreszcie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało 13 września br. swój oficjalny materiał pod nazwą “Fundacja Rodzinna. Zielona Księga” (link do pobrania poniżej) i ogłosiło konsultacje społeczne swoich propozycji do 14 października 2019. Koncepcja przedstawiona przez Ministerstwo bliska jest naszym tezom. Jednak wiele szczegółów wymaga jeszcze wyjaśnienia, wyboru dostępnych opcji, czy po prostu sprecyzowania.

Nasze Stowarzyszenie weźmie bardzo aktywny udział w tych konsultacjach. W okresie oficjalnych konsultacji odbędziemy szereg spotkań z przedsiębiorcami rodzinnymi od Bałtyku po Śląsk. Terminy i miejsca podamy w najbliższych dniach.

Dodatkowo uruchamiamy możliwość elektronicznego wypowiedzenia się na pytania stawiane przez Ministerstwo. Zachęcamy przedsiębiorców oraz ich rodziny do wypowiedzi w poniższej ankiecie, której wyniki i wnioski zaprezentujemy Ministerstwu i przedsiębiorcom rodzinnym w połowie października. Wasza opinia może wpłynąć na konkretny projekt legislacyjny, zmieniający perspektywy ochrony naszych firm i rodzin.  Tak jak Wasze opinie miały wpływ na kształt ustawy o zarządzie sukcesyjnym, która weszła w życie po prawie dwuletnich konsultacjach w listopadzie zeszłego roku.

A N K I E T A
Fundacja Rodzinna. Zielona Księga [PDF] Pobierz
Fundacja Rodzinna. Zielona Księga – Statystyka [PDF] Pobierz
AKTUALNOŚCI

 

USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM [ZAKOŃCZONE]

25 listopada 2018 roku weszła w życie “Ustawa o zarządzie sukcesyjnym“. Jeśli firma wpisana do CEIDG będzie miała ustanowionego zarządcę sukcesyjnego, to po śmierci jej właściciela w mocy pozostaną umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia, pozwolenia czy koncesje związane z jego przedsiębiorstwem; przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego będzie można też posługiwać się nazwą firmy, NIP-em i firmowym kontem zmarłego przedsiębiorcy.

W związku ze zmianami Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało szereg porad dla przedsiębiorców rodzinnych, które znajdziecie w załączonych poniżej plikach PDF oraz na stronie domowej MPiT. Omówiono tam kwestie formalne i prawne związane z wprowadzeniem zarządcy sukcesyjnego, który stanie się sukcesorem firmy po śmierci pierwotnego właściciela. Wyjaśniono też kwestie podatkowe w okresie przejściowym oraz udostępniono szereg wzorów dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia procesu.

Sukcesja firm jednoosobowych – Krótka broszura MPiT Pobierz
Sukcesja firm jednoosobowych – Praktyczny poradnik MPiT Pobierz