PRACE TECHNICZNE

Jeśli chciałbyś o coś zapytać lub masz uwagi – napisz lub zadzwoń

E-mail: sekretariat@firmyrodzinne.pl
Tel. kom.: +48 667 755 766 (pn-pt 10:00-14:00)

Dane Stowarzyszenia:
Inicjatywa Firm Rodzinnych
ul. Smolna 14/7, 00-375 Warszawa

Nasze konto: nr 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000302185; NIP: 5252427781, REGON 141402775;

Nadchodzące wydarzenia