Komunikaty i stanowiska

23 pażdziernika 2015 stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych zajęło oficjalne stanowisko w sprawie Krajowego Projektu Działań Administracji Podatkowej. Stanowisko dotyczy projektu dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 – główne założenia projektu” wraz z Zał. nr 1 „Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka”.
Czytaj dalej

Wspierają nas

Partnerzy