slide_polishaid

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych w okresie III-XII 2015 realizuje projekt: „Grupy zakupowe jako alternatywne źródło finansowania, zwiększania trwałości i konkurencyjności ukraińskich małych firm rodzinnych” współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W roku 2016 projekt wszedł w fazę 2.0.

polishaid-logo2

Koordynator projektu: Tomasz Budziak; [email protected]

Media Koordynator: Sebastian Margalski; [email protected]

Partner ukraiński: Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (TOV) “Praktyka upravlinnja” z siedzibą  przy ul.Zagajevycha 1, w Javoriv, Javoriv region, Ukraina

Cele projektu:

  • Promocja nowych form finansowania poprzez stworzenie grup zakupowych dla ukraińskich małych firm rodzinnych
  • Wzmocnienie w ten sposób konkurencyjności ukraińskich firm rodzinnych przez optymalizację procesu biznesowego i podniesienie ich trwałości przez edukację na tematy dotyczące specyfiki firm rodzinnych
  • Stworzenie podstaw dla powstania społeczności ukraińskich firm rodzinnych

Strona projektu: www.kupuimorazom.org.ua

kupujmy-razom

Dokumenty powiązane (jęz. ukraiński):

The National Interest o projekcie Firmy rodzinne dla Ukrainy