Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych realizuje partnerski projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych“.

Cel Projektu: Opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania 7 Lokalnych Centrów Kompetencji, w oparciu o wypracowane i wdrożone skutecznie do praktyki przez partnera hiszpańskiego.

Kwota Dofinansowania: 2 777 114,50 PLN

Za realizację projektu odpowiada Lider
Inicjatywa Firm Rodzinnych | ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa
Partnerzy projektu
Związek Miast Polskich | ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. | ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno (ARRK)
Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville |  Plaza de la Contraction 8, 41004 Sevilla (PP)

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu powstało 7 lokalnych centrów kompetencji rozwoju firm rodzinnych (LCK) w 7 miastach na terenie Polski.

Dane kontaktowe
Lokalne Centrum Kompetencji Adres E-mail, telefon
LCK Chorzów ul. Wolności 61, 41-500 Chorzów
LCK Częstochowa Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 7, 42-202, Częstochowa
LCK Gdynia ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
LCK Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32a, 05-825, Grodzisk Mazowiecki
LCK Olkusz Kolonia Zimkówka 36, 32-300 Olkusz
LCK Kutno ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
LCK Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

Kluczowym założeniem projektu jest ścisła współpraca partnerów lokalnych – władz miasta i lokalnych firm rodzinnych, tak aby wypracowany system wsparcia dla firm był stały i skuteczny.

Projekt ma na celu doskonalenie współdziałania partnerów lokalnych – władz miasta i środowiska lokalnych firm rodzinnych w celu poprawy efektywności działań na rzecz rozwoju wspólnych problemów Firm Rodzinnych w krytycznych dla ich rozwoju obszarach:

  • poprawa efektywności prowadzenia firm rodzinnych,
  • przekazywanie kompetencji prowadzenia przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie,
  • wsparcie trwałości i konkurencyjności FR z uwzględnieniem specyfiki ich działania,
  • upowszechnienie wiedzy nt. sposobów pomiaru zysku ekonomicznego,
  • wsparcie skutecznych procesów sukcesyjnych,
  • wykorzystanie analizy ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Podejmowane w projekcie działania wykorzystywać będą analogiczne doświadczenia partnera zagranicznego, jakim jest Izba Przemysłowo Handlowa z Sewilli.

Jest to pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem projektu jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm.

Projekt jest realizowany przez 24 miesiące, od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.


HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
  • Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
  • Tytuł projektu: Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych
Rodzaj/Tematyka wsparcia Data wsparcia Godzina wsparcia Adres realizacji wsparcia
Wcześniejsze wydarzenia dostępne w Harmonogramie Udzielania Wsparcia
Webinarium #17: Zarządzanie firmą rodzinną w czasie pandemii 02.04.2020 10:00-11:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #18: Jak prowadzić firmę rodzinną w czasie pandemii? 07.04.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #19: Zarządzanie płynnością finansową firmy – jakie rozwiązania sprawdzają się w kryzysie? 14.04.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #20: Turkusowa firma rodzinna na trudne czasy 23.04.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #21: Jak zbudować odporność firmy rodzinnej? 29.04.2020 12:00-13:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium LCK: Trwałość firmy rodzinnej w czasie pandemii. Wsparcie dla firm rodzinnych w Małopolsce 30.04.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #22: Tarcza Finansowa PFR – instrukcja dla przedsiębiorców 05.05.2020 12:00-13:00 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #23: Firmy rodzinne – cyfrowa gotowość w obliczu koronawirusa 07.05.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #24: Sprzedaż produktów i usług biznesowych w cyfrowym świecie 12.05.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #25: Jak skutecznie chronić firmę nie tylko w dobie kryzysu 14.05.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #26: Tarcza Finansowa dla MŚP – co musisz wiedzieć, żeby skorzystać ze wsparcia PFR 19.05.2020 14:00-15:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #27: Spotkania rodziny – niewykorzystany potencjał? 21.05.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #28: Lean w firmach rodzinnych, czyli jak dbać o stałe i zyskowne usprawnienia biznesu 27.05.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #29: Rada nadzorcza w firmie rodzinnej – kreator wartości czy balast? 04.06.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #30: Zwinne zarządzanie w kryzysowych czasach 09.06.2020 17:00-18:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #31: Rada rodziny i konstytucja rodziny – podstawowe instrumenty budujące jedność rodziny 18.06.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #32: Social selling – jak wykorzystać potencjał LinkedIn w pozyskiwaniu klientów biznesowych? 02.07.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Seminarium #6 Chorzów: Rekrutacja zdalna w firmach rodzinnych 15.07.2020 09:15-15:15 On-line (LiveWebinar)
Webinarium #33: Rezerwa strategiczna w firmie rodzinnej – Jak zbędne zasoby mogą pozwolić budować lepszą przyszłość biznesu? 16.07.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #34: Jak banki oceniają zdolność kredytową przy udzielaniu finansowania firmom – praktyczne wskazówki 30.07.2020 13:00-14:30 On-line (ClickMeeting)
Webinarium #35: 3 etapy skalowania sprzedaży B2B przy pomocy marketingu 10.09.2020 11:00-12:30 On-line (ClickMeeting)
Seminarium Gdynia: Firma rodzinna – dobrostan czy balast życiowy 07.10.2020 09:00-15:00 Hotel Wieniawa, Lipowa 24
84-100, Rekowo Górne
Aktualny Harmonogram Udzielania Wsparcia (Microsoft Excel) Pobierz

Informacji nt. projektu udzielają:
CZYTAJ AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM…