Firmy rodzinne – szanse i zagrożenia w dobie dynamicznych zmian | Senat RP

21 maja br. odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju przy Senacie RP. Z ramienia IFR wystąpi Tomasz Budziak (Wiceprezes IFR), gdzie przedstawi diagnozę sytuacji firm rodzinnych. Następnie odbędzie się dyskusja mająca na celu sformułowanie wniosków i postulatów.

Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny 2024

Zapraszamy do udziału w II Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny, które odbędzie się 16 kwietnia 2024 roku w Lublinie. Inicjatywa Firm Rodzinnych została Partnerem tego wydarzenia. Podczas tegorocznego Forum Firm Rodzinnych skupimy się na wymianie doświadczeń między przedstawicielami różnych generacji.

Fundacja rodzinna i trust rodzinny jako instrumenty kontynuacji niepodzielnego majątku | RELACJE Artykuł

Wraz z rozwojem firmy rodzinnej, tj. przechodzeniem kolejnych etapów od firmy założyciela poprzez firmę rodzeństwa oraz firmę bliskich krewnych aż po konsorcjum rodzinne, wprowadzenie pewnych standardów porządkuje pracę w firmie, ułatwia wymianę informacji w rodzinie oraz ogranicza pola konfliktów.