Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych powstało w 2008 roku w Warszawie z inicjatywy osób, reprezentujących środowiska biznesu, akademickie oraz eksperckie. IFR jest obecnie największą organizacją reprezentującą środowisko firm rodzinnych w Polsce.

Naszą misją jest budowanie w Polsce wolności gospodarczej, państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, którego filarem jest środowisko firm rodzinnych.

CO TO OZNACZA?

Chcemy w sposób etyczny oraz z poszanowaniem prawa tworzyć formy współdziałania firm rodzinnych, aby realizować trzy cele strategiczne stowarzyszenia.

 1. Promowanie firm rodzinnych jako modelu biznesu – budowanie społecznego poczucia, że firma rodzinna jest wartością samą w sobie.
 2. Integracja firm rodzinnych – budowanie wspólnoty, która ma potrzebę działania na rzecz wspólnego dobra.
 3. Kształtowanie warunków do sprawnego funkcjonowania firm rodzinnych – tworzenie systemu wsparcia poprzez inicjatywy ustawodawcze związane z działalnością przedsiębiorstw rodzinnych.
JAK DZIAŁAMY?

Fundamentami naszego stowarzyszenia są:

 • wsparcie merytoryczne,
 • wymiana doświadczeń,
 • podnoszenie kompetencji właścicieli firm, ich dzieci i zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach menedżerów.

Nasi członkowie są aktywni w kołach regionalnych oraz tematycznych. Dzięki temu IFR może się rozwijać. Chętnie realizujemy niestandardowe inicjatywy zgłaszane przez naszych członków.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

1. Kompleksowy projekt z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

W latach 2009-2011 oraz 2013-2015 nasze stowarzyszenie  zrealizowało z sukcesem największy projekt szkoleniowo-doradczy dla firm rodzinnych. Było to możliwe dzięki partnerskiej współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

W wyniku projektu powstały:

 • metodologia wsparcia firm rodzinnych w prowadzeniu biznesu,
 • autorskie programy szkoleniowo-doradcze z zakresu zarządzania i komunikacji,
 • publikacje i raporty na temat specyfiki pracy w firmach rodzinnych,
 • innowacyjne rozwiązania opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin.

2. Nagłośnienie tematu firm rodzinnych

Z inicjatywy członków IFR powstały nowe organizacje, m.in. Instytut Biznesu Rodzinnego i Fundacja Firm Rodzinnych.

Dzięki działaniom członków stowarzyszenia wiele firm zwróciło uwagę na aspekt rodzinnej przedsiębiorczości – szczególnie tematykę  sukcesji. Największe firmy doradcze: KPMG, Deloitte oraz PwC przeprowadziły badania i opublikowały raporty na temat funkcjonowania biznesu rodzinnego w Polsce. Lewiatan powołał Radę, a Krajowa Izba Gospodarcza – Komitet Firm Rodzinnych.

Jako stowarzyszenie stale dbamy o to, aby temat firm rodzinnych był obecny w mediach. Dlatego współpracujemy na stałe z takimi tytułami, jak m.in.: Rzeczpospolita, Newsweek, Puls Biznesu.

3. Wspieranie firm rodzinnych przez podnoszenie kompetencji i integrację

IFR organizuje konferencje, szkolenia, wykłady, spotkania integracyjne, mentoringowe czy warsztaty wymiany doświadczeń.

Stałym punktem w naszym programie są:

 • spotkania firm rodzinnych w powiatach – „Rodzinni po sąsiedzku”,
 • coroczny ogólnopolski Zjazd firm rodzinnych u-Rodziny – najważniejsze wydarzenie dla tego środowiska.

4. Uczestnictwo w inicjatywach zewnętrznych

Jako organizacja  uczestniczymy w najważniejszych konferencjach, galach biznesu, spotkaniach z przedsiębiorcami, inicjatywach społecznych na rzecz przedsiębiorczości rodzinnej, edukacji młodzieży, etyki w biznesie.

5. Działalność informacyjna

Chcemy, aby nasi członkowie wiedzieli, co się dzieje w Stowarzyszeniu. Dlatego publikujemy „w papierze” oraz Internecie. Wydajemy magazyn firm rodzinnych “RELACJE“, prowadzimy portal firm rodzinnych firmyrodzinne.eu, który stanowi unikalną na skalę światową bazę wiedzy o firmach rodzinnych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o kołach regionalnych i tematycznych.

Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem IFR, zobacz, jak do nas przystąpić.
O Stowarzyszeniu Inicjatywa Firm Rodzinnych [PDF] Pobierz

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE STOWARZYSZENIA
 • Adamska Maria
 • Baczko Tadeusz
 • Blikle Andrzej
 • Chaberski Artur
 • Chołodecki Jarosław
 • Gierczak-Grupińska Katarzyna
 • Jakubowska Dorota
 • Jakubowski Jacek
 • Kwiatkowski Tomasz
 • Lipiec Jacek
 • Mnich Krzysztof
 • Mnich Waldemar
 • Niezabitowska Małgorzata
 • Pazgan Magdalena
 • Santorski Jacek
 • Silski Michał
 • Stafiej Leszek
 • Stefańczyk Krzysztof
 • Stocki Ryszard
 • Tomaszewski Tomasz
 • Żyliński Maciej