Program Partnerski IFR | Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych powstało w 2008 roku w Warszawie i jest obecnie największą organizacją reprezentującą środowisko firm rodzinnych w Polsce. Naszą misją jest budowanie w Polsce wolności gospodarczej, państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, którego filarem jest środowisko firm rodzinnych.

Chcemy w sposób etyczny oraz z poszanowaniem prawa tworzyć formy współdziałania firm rodzinnych, aby realizować trzy cele strategiczne stowarzyszenia:

 • promowanie firm rodzinnych jako modelu biznesu – budowanie społecznego poczucia, że firma rodzinna jest wartością samą w sobie,
 • integracja firm rodzinnych – budowanie wspólnoty, która ma potrzebę działania na rzecz wspólnego dobra,
 • kształtowanie warunków do sprawnego funkcjonowania firm rodzinnych – tworzenie systemu wsparcia poprzez inicjatywy ustawodawcze związane z działalnością przedsiębiorstw rodzinnych.

Fundamenty naszego stowarzyszenia to wsparcie merytoryczne, wymiana doświadczeń oraz podnoszenie kompetencji właścicieli firm, ich dzieci i zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach menedżerów.

Zadania te wykonywane są we współpracy z partnerami. Celem jej jest nie tylko zwiększenie oddziaływania IFR, ale także dialog z partnerami, który pozwala poszerzać percepcję i metody działania w oparciu o ich doświadczenia i perspektywy.

Otwartość i współdziałanie leżą u podstaw naszego motta: #ŁączymyByBudować

Reprezentacja firm rodzinnych i wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom to nasze kluczowe wartości. Czy jesteś gotów, aby do nas dołączyć? Stwórzmy razem przyszłość firm rodzinnych w Polsce!

Program Partnerski IFR został stworzony z myślą o firmach działających w środowisku firm rodzinnych, którym zależy na ich rozwoju. Poszukujemy do stałej współpracy Partnerów Strategicznych i Wspierających, którzy podobnie jak my, chcą działać odważnie i innowacyjnie.

Współpraca z nami daje możliwość nie tylko wzajemnego rozwoju biznesu, ale także budowania silnych, długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i profesjonalizmie.

Jak wygląda Partnerstwo z IFR?

Program Partnerski, to nawiązanie bliskiej, długookresowej współpracy, tworzącej synergię, która przyniesie korzyści obu stronom, oraz stanie się fundamentem dla długotrwałej, opartej na zaufaniu relacji. Codziennie pomagamy osiągać sukcesy firmom rodzinnym w wielu branżach.

Kogo szukamy?

Szukamy Partnerów, których usługi stanowią uzupełnienie zakresu naszych standardowych działań, dzięki czemu możemy wzajemnie rozwijać siebie i skupione wokół IFR firmy rodzinne. Program Partnera Strategicznego IFR opieramy na wzajemnym wsparciu i rozwoju biznesu.

Proponowane, przykładowe obszary współpracy partnerskiej: działania marketingowe, prawne związane z obszarem sukcesji i fundacji rodzinnej, usługi finansowe, rozwój innowacyjnej firmy i internacjonalizacja biznesu rodzinnego.

Co m. in. zyskasz w zakresie Partnerstwa Strategicznego i działań marketingowych:
 • wspólny plan działań marketingowych, który określa aktywność obu stron,
 • możliwość publikowania artykułów w Magazynie RELACJE oraz wpisu gościnnego wraz z oznaczeniem publikacji w social mediach (raz na kwartał),
 • prezentację Partnera jako Partnera Strategicznego IFR, w tym w szczególności na stronie internetowej IFR oraz materiałach promocyjnych i marketingowych IFR,
 • dodanie logotypu firmy jako godnego polecenia Partnera Strategicznego,
 • publikację w social mediach o nawiązaniu Partnerstwa Strategicznego,
 • wspólne przeprowadzanie webinarów i szkoleń — (raz na kwartał),
 • rekomendowanie Twoich usług naszym obecnym i nowym Partnerom,
 • w okresie trwania Umowy zapewnienie możliwości stałego i nieprzerwanego udziału przedstawiciela Partnera w Radzie programowej IFR,
 • promocję działań Partnera wśród firm rodzinnych, decydentów oraz w mediach poprzez organizację seminariów, konferencji, spotkań w regionach z firmami rodzinnymi,
 • zapewnienie 6 bezpłatnych wejściówek dla Partnera w dorocznym Zjeździe Firm Rodzinnych U-RODZINY,
 • zapewnienie udziału Partnera w charakterze merytorycznego prelegenta w U-Rodzinach oraz w spotkaniach lokalnych IFR,
 • dystrybucję materiałów marketingowych Partnera w formie elektronicznej m.in. alertów, newsletterów, filmów video,
 • zamieszczanie w kalendarzu IFR na stronie firmyrodzinne.pl, imprez i eventów, których Partner jest organizatorem lub współorganizatorem, w których przedstawiciel IFR jest prelegentem lub materiały marketingowe udostępniane są uczestnikom wydarzenia,
 • zapewnienie możliwości udziału Partnera w działaniach IFR na rzecz firm rodzinnych w Polsce w tym w szczególności we wszystkich działaniach związanych z branżą działalności Partnera,
 • współdziałanie z Partnerem w realizacji przedsięwzięć w tym przygotowania i publikacji wspólnych tekstów Partnera i IFR w mediach ogólnopolskich,
 • promocję marki Partnera wśród firm rodzinnych oraz wsparcia w budowaniu wizerunku Partnera jako wspierającego przedsiębiorczość rodzinną,
 • umożliwienie Partnerowi korzystania z bazy wysyłkowej IFR oraz osób uczestniczących w spotkaniach grupowych i innych wydarzeniach po uprzednim wyrażeniu przez uczestników zgody na otrzymywanie od Partnera informacji handlowych i przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

Udział w Programie Partnerskim IFR to prestiż, ale i zobowiązanie współdziałania na rzecz Firm Rodzinnych w Polsce.

Jeśli nie jesteś jeszcze gotów na Partnerstwo Strategiczne proponujemy Partnerstwo Wspierające, w ramach którego oferujemy:

 • prezentację Partnera jako Wspierającego IFR i środowisko Firm Rodzinnych, w tym w szczególności na stronie internetowej IFR oraz materiałach promocyjnych i marketingowych do członków IFR poprzez dodanie logotypu firmy jako godnego polecenia Partnera oraz publikację w social mediach o nawiązaniu Partnerstwa,
 • wspólne przeprowadzanie webinarów  — (raz na pół roku),
 • zapewnienia możliwości udziału Partnera w dorocznym Zjeździe Firm Rodzinnych U-RODZINY (2 bezpłatne wejściówki) oraz innych bezpłatnych wydarzeniach organizowanych przez IFR.
Jak złożyć swoją ofertę?

Szczegóły dotyczące przygotowania ofert oraz warunki finansowe współpracy pomiędzy IFR, a Partnerami prześlemy bezpośrednio do zainteresowanych firm, w odpowiedzi na zapytanie mailowe na adres: [email protected]. Dodatkowe informacje: tel. 508 284 365.


Program Partnerski IFR – Zaproszenie [PDF] Pobierz