Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych prowadzi lub jest partnerem w wielu projektach, zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Poniżej przedstawiamy listę inicjatyw na rzecz biznesu i firm rodzinnych obecnie przez nas realizowanych oraz te które zostały już zrealizowane i zakończone.

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE
U-RODZINY Ogólnopolski coroczny zjazd firm rodzinnych organizowany przez Stowarzyszenie IFR
#ŁĄCZYMYBYPRZETRWAĆ W obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa, zainicjowaliśmy kampanię na rzecz wsparcia polskiego biznesu
FUNDACJA RODZINNA – ZIELONA KSIĘGA Konsultacje społeczne MPiT oraz ankieta dotyczące założeń “Fundacji rodzinnej”
MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU Ideą, która przyświeca fundatorom i organizatorom Konkursu jest docenienie i wyróżnienie najmniejszych przedsiębiorców, którzy z sukcesami prowadzą swoje firmy, działające na rynku polskim oraz sięgające rynków globalnych.
LOKALNE CENTRA KOMPETENCJI Projekt finansowany z Funduszy Europejskich, mający na celu opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania 7 Lokalnych Centrów Kompetencji, w oparciu o wypracowane i wdrożone skutecznie do praktyki przez partnera hiszpańskiego.
ZLOT SUKCESORÓW Doroczny zlot dla sukcesorów firm rodzinnych oraz ich rodzin
BAROMETR FIRM RODZINNYCH Doroczne badanie rynku firm rdzinnych w partnerstwie z KPMG
FUNDUSZ FIRM RODZINNYCH Podczas X jubileuszowych u-Rodzin 2017 w Łodzi zainaugurowano prace nad powołaniem funduszu dla firm rodzinnych z partnerami strategicznymi IFR – Union Investment oraz Kancelarią Ożóg Tomczykowski
PROJEKTY ZAKOŃCZONE
SUKCESJA FIRM JEDNOOSOBOWYCH Po zakończonym opiniowaniu przez IFR, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło w listopadzie 2018r. “Ustawę o zarządzie sukcesyjnym”.
KONSULTACJE USTAWY DOTYCZĄCEJ SUKCESJI Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do naszego stowarzyszenia z prośbą o opinię, zarówno ekspercką, jak i środowiska. Dotyczy to prac MR nad zmianami ustawowymi dot. sukcesji przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności.
FIRMY RODZINNE 1 i 2 Wspólna inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, mająca na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych, realizowana w latach 2009-2015
POMOC DLA UKRAINY Finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projekt wsparcia przedsiebiorczości (Kupujmy Razem 2.0)
SKUTECZNY LIDER MAŁEJ FIRMY Studium dla właścicieli firm rodzinnych w partnerstwie ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej
SKUTECZNY SUKCESOR FIRMY RODZINNEJ Studia podyplomowe dla sukcesorów we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
RODZINNI RODZINNYM – RODZINNI PRZEDSIĘBIORCZYM Projekt szkoleniowy dla przedsiębiorców rodzinnych realizowany z Miastem Stołecznym Warszawa
DZIEŃ FIRM RODZINNYCH NA GIEŁDZIE Projekt z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie
IFR CAFE Spotkania ekspertów, polityków i prasy z przedstawicielami firm rodzinnych
PRZEWODNIK PO SUKCESJI W partnerstwie z PMDG
STUDIA PODYPLOMOWE Dla sukcesorów, w partnerstwie z Uniwersytetem Humanistycznym SWPS