Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia “Inicjatywa Firm Rodzinnych” przedsiębiorców rodzinnych, ale także członków ich rodzin, zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji (poprzez system SORGA). Więcej o zasadach przystąpnienia do IFR można przeczytać poniżej.

 

FORMULARZ REJESTRACJI

 


ZASADY PRZYSTĄPIENIA DLA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH

By dołączyć do Stowarzyszenia IFR należy przede wszystkim wypełnić powyższy formularz rejestracyjny. Członkami IFR mogą zostać wyłącznie przedsiębiorcy rodzinni oraz ich rodziny.

Informujemy, że Państwa kandydatura zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu IFR. Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji, skontaktujemy się z Państwem dla potwierdzenia szczegółów członkostwa.

Wpisowe wynosi 100 zł, zaś składka roczna 400 zł. Jeżeli jednak przyjęcie członka następuje po 30 czerwca, to składka za dany rok wynosi 200 zł (wpisowe nie ulega zmianie). Emeryci i studenci studiów dziennych licencjackich, inżynierskich i magisterskich mają 50% zniżki na wszystkie opłaty (wpisowe i składkę). Prosimy pamiętać, członkiem zwyczajnym stowarzyszenia wg ustawy o stowarzyszeniach jest osoba fizyczna.

UWAGA! Za opłaconą składkę zgodnie z prawem nie możemy wystawić faktury na firmę.

PAKIET RODZINNY

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym do nas prośbom zarząd IFR podjął uchwałę o obniżkach składki ze względu na członkostwo kolejnych osób z rodziny (pakiet rodzinny).

  • Pojedyncza osoba opłaca składkę bez zmian,
  • Druga osoba z rodziny członka IFR otrzymuje 25% obniżki, czyli płaci 300 zł składki rocznej,
  • Kolejne osoby z rodziny otrzymują 50% obniżki, czyli 200 zł.

 

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DLA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym za pośrednictwem swojego przedstawiciela, a także zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

Przystąpienie do Stowarzyszenia IFR jako członek wspierający następuje poprzez formularz rejestracji, dostępny na tej stronie.

Państwa kandydatura zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu IFR. Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji, skontaktujemy się z Państwem dla potwierdzenia szczegółów członkostwa. Wtedy też poprosimy Państwa o wpłacenie opłaty wpisowej 100 zł oraz składki za rok bieżący. Po zaksięgowaniu wpłaty prześlemy Certyfikat Członkowski oraz szczegółowe informacje o przyjęciu w poczet członków IFR.

Składka roczna dla członków wspierających określona uchwałą Zarządu ustalana jest indywidualnie, jednak jej wysokość nie może być niższa niż 1000 zł netto.


Wersja PDF do wydruku