IFR-Logo-Nowe                                zakochaj-sie-w-wawie

RODZINNI RODZINNYM – RODZINNI PRZEDSIĘBIORCZYM to nowy projekt stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych realizowany we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.

Projekt jest realizowany społecznie, bazuje na zaangażowaniu i potencjale członków stowarzyszenia oraz współpracy IFR z Miastem Warszawa, które użycza na ten cel sali konferencyjnej w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Koordynatorem społecznym projektu jest członek zwyczajny Sowarzyszenia IFR Dariusz Piłatowicz. Kontakt e-mailowy: [email protected]

Jest to projekt wsparcia szkoleniowo-mentoringowego prowadzonego przez członków stowarzyszenia IFR dla innych członków IFR oraz dla przedsiębiorców skupionych wokół Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Członkowie stowarzyszenia IFR, posiadający odpowiednie know-how, doświadczenie, umiejętność przekazywania wiedzy i nauczania poprowadzą dla innych członków IFR oraz przedsiębiorców z CPS szkolenia, warsztaty i wykłady. Część z tych zajęć będzie transmitowana online.

Zajęcia będą prowadzone w formule cyklicznej, tak, aby program miał charakter szkoleniowy i służył nabywaniu przez uczestników praktycznych umiejętności.

Zgłoszenia osób chętnych poprowadzić szkolenia, warsztaty i wykłady proszę przesyłać do koordynatora projektu na adres e-mail [email protected]

Koordynator programu będzie zbierać oferty prowadzenia spotkań od członków IFR i organizować spotkania. Dodatkowo prowadzący spotkania będą mogli skorzystać z sal w CPS dla własnych potrzeb.

 • Miejsce: sala konferencyjna w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, Warszawa
 • Terminy: spotkania odbywać się będą minimum raz na miesiąc, w godzinach 17:00-21:00
 • Formuła spotkań: część wykładowo-szkoleniowa 2 godziny, przerwa, część kuluarowa 1,5 godziny
 • Rejestracja na spotkania: po ukazaniu się ogłoszenia o danym spotkaniu należy przesłać drogą e-mailową zgłoszenie. Uczestnictwo możliwe po otrzymaniu potwierdzenia, ze względu na ograniczą ilość miejsc.

Harmonogram i tematy najbliższych spotkań:

 1. Wykład inauguracyjny: „Firma XXI wieku” Prof. Andrzej Blikle, Prezes IFR, 3 czerwca 2015, godzina 17:00
 2. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w firmie, Jacek Jakubowski, Grupa TROP, 17 czerwca 2015, godzina 17:00
 3. Personal Branding: jakie korzyści może przynieść dobrze komunikowana marka osobista, Top Personal Branding, 19 sierpnia 2015, godzina 17:00
 4. Spotkanie z European Small Business Alliance; 23 września 2015, godzina 17:00
 5. Metodologia i praktyka MBTI… czyli jak budować na różnicach – Bożena Roczniak, HR Development; 21 października 2015, godzina 17:00
 6. Finansowanie unijne międzynarodowych projektów edukacyjnych – Ewa Kubel, Fundacja Ad Meritum, 18 listopada 2015, godzina 17:30
 7. Lean Management – optymalizacja procesów – Rafał Osmoła, ASD Consulting, 20 stycznia 2016, godzina 17:00
 8. Lider w zgodzie ze sobą – partnerstwo i współodpowiedzialność; Krzysztof Błażejewski – Laboratorium Dialogu; 17 lutego 2016, godzina 17:00
 9. 23 III 2016, godz. 17:00 – 21.00
UWAGA! Udział tylko po e-mailowym zgłoszeniu na adres: [email protected] i potwierdzeniu udziału, ilość miejsc ograniczona