Data: 12 lutego 2024

Informujemy o zmiane danych adresowych Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w KRS. Począwszy od dnia 14.02.2024 r. prosimy o wystawianie faktur na nowe dane rejestrowe: Inicjatywa Firm Rodzinnych, ul. Chełmżyńska 180/118, 04-464 Warszawa.

Data: 30 czerwca 2023

Inicjatywa Firm Rodzinnych z nowym składem Zarządu na lata 2023-2026! Dziękujemy za zgłoszenia kandydatur i udział w Walnym Zebraniu Członków IFR. Więcej informacji…

Data: 13 czerwca 2023

Zapraszmy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków oraz do zgłaszania swoich kandydatur w wyborach nowego Zarządu Stowarzyszenia IFR. Spotkanie zaplanowane jest na 29 czerwca br. w siedzibie IFR w Warszawie. Więcej informacji…

Data: 15 grudnia 2021

Wdrażamy nową platformę do obsługi i komunikacji z członkami naszego Stowarzyszenia. Od 2008 roku nasza organizacja rozwinęła się i rozrosła na tyle, że dotychczasowe narzędzia do gromadzenia i przetwarzania danych oraz informacji, przestały być wystarczające. Na szczęście z pomocą przyszła nam platforma SORGA, na której od dzisiaj każdy z Was ma swój profil. Więcej informacji…

Data: 27 kwietnia 2021

Na podstawie dyskusji z środowiskiem firm rodzinnych, ekspertami i przedstawicielami MRPiT podczas dwóch webinariów IFR, a także badania wśród przedsiębiorców – wypracowaliśmy stanowisko naszego Stowarzyszenia nt. proponowanych przez resort rozwoju rozwiązań dla polskiej Fundacji Rodzinnej. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem i pełną wersją uwag IFR przesłanych do Ministerstwa. Więcej informacji…

Data: 22 kwietnia 2021

Z przyjemnością informujemy, że z początkiem kwietnia 2021 roku partnerem naszego Stowarzyszenia została firma Know.How.Match., oferująca punktowe doradztwo oraz dostęp do ekspertów z różnych obszarów. Więcej informacji…

Data: 03 marca 2021

Z przyjemnością informujemy, że z początkiem lutego 2021 roku Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. (GWLAW) oraz BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy sp.p. (BRILLAW) zostały partnerami strategicznymi Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w dziedzinie prawa oraz aspektów prawnych sukcesji. Więcej informacji…

Data: 23 września 2020

17 września 2020 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia IFR, podczas którego zostały wybrane nowe władze. Zgodnie z nowymi zapisami Statutu, kadencja organów Stowarzyszenia po raz pierwszy w historii IFR będzie trwała 3 lata. Więcej informacji…

Data: 22 września 2020

W piątek, 18 września 2020 roku, jako największa i najstarsza organizacja zrzeszająca firmy rodzinne w Polsce, wysłaliśmy pismo do Ministra Finansów – Pana Tadeusza Kościńskiego wnoszące o porzucenie planów wprowadzenia podwójnego opodatkowania spółki komandytowej oraz spółek jawnych. Więcej informacji…

Data: 19 czerwca 2020

Biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo członków IFR, Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania na dzień 17 września 2020 roku. Zapraszamy również do zgłaszania swoich kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia. Więcej informacji…

Data: 22 kwietnia 2020

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii, zakazem zgromadzeń i spotkań, dbając o zdrowie Wasze i Waszych bliskich, jesteśmy zmuszeni zawiesić przygotowanie organizacji Walnego Zebrania Członków IFR. Więcej informacji…

Data: 27 marca 2020

W związku z pandemią koronawirusa, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych zainicjowało kampanię #ŁączymyByPrzetrwać. Celem kampanii jest rzucenie wyzwania nieoczekiwanym trudnościom, jakie stoją przed polskim biznesem. Więcej informacji…

Data: 20 marca 2020

W związku z pandemią koronawirusa, w konsultacji ze środowiskiem przedsiębiorców, zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych opracował propozycje rozwiązań do tzw. specustawy antykryzysowej skierowanej na wsparcie polskich przedsiębiorców. Apel przekazany został władzom Państwa. Więcej informacji…

Data: 16 września 2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało 13 września br. swój oficjalny materiał pod nazwą „Fundacja Rodzinna. Zielona Księga” i ogłosiło konsultacje społeczne swoich propozycji do 14 października 2019. Nasze Stowarzyszenie weźmie w nich aktywny udział. W okresie oficjalnych konsultacji odbędziemy szereg spotkań z przedsiębiorcami rodzinnymi.  Więcej informacji…

Data: 23 maja 2019

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia IFR, które odbędzie się w dn. 13 czerwca o godz. 11:30 (I termin) oraz o godz. 12:00 (II termin) w naszej siedzibie przy ul. Bobrowieckiej 1A w Warszawie. Więcej informacji…

Data: 17 maja 2019

Z przyjemnością informujemy, że kolejnym partnerem strategicznym naszego Stowarzyszenia została Grupa AXA w Polsce. Współpraca z partnerem rozpoczęła się minionym roku w ramach organizacji U-RODZIN 2018 w Katowicach. Obustronna satysfakcja z owocnej współpracy zwieńczyła się zawarciem dwuletniego partnerstwa strategicznego. Partner będzie wspierał Stowarzyszenie w szeroko rozumianej dziedzinie ubezpieczeń. Czekamy na dalszą współpracę i nowe ciekawe projekty.

Data: 26 kwietnia 2019

Z radością informujemy, że do grona Partnerów Strategicznych Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych dołączył BNP Paribas Bank PolskaWidząc wspólny cel w edukacji przedsiębiorców oraz wartość jaką reprezentuje Stowarzyszenie i firmy rodzinne w Polsce, podjęliśmy wspólną decyzję o dwuletniej współpracy. Partner będzie wspierał Stowarzyszenie merytorycznie w obszarze bankowości, finansów oraz produktów i usług bankowych.

Data: 2 kwietnia 2019

Z przyjemnością informujemy, że kilkuletni członek Stowarzyszenia – RECEVENT Sp. z o.o. – dołączył do grona naszych Partnerów Strategicznych. W 2018 roku agencja RECEVENT wspierała nas jako mecenas 11. U-RODZIN. Obustronna satysfakcja płynąca z tej współpracy zaowocowała ideą, by zacieśnić naszą relację. RECEVENT to firma rodzinna, która odwróciła klasyczny model sukcesji: Anna i Robert Dąbrowscy, właściciele przedsiębiorstwa, zatrudnili w nim swoich rodziców, czym udowodnili, że doświadczenie starszych członków rodziny może być nieocenioną pomocą w rozwoju przedsiębiorstwa.

Data: 22 sierpnia 2018

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych realizuje partnerski projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych“. Cel Projektu: Opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania 7 Lokalnych Centrów Kompetencji, w oparciu o wypracowane i wdrożone skutecznie do praktyki przez partnera hiszpańskiego. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu powstanie 7 lokalnych centrów kompetencji rozwoju firm rodzinnych (LCK) w 7 miastach na terenie Polski. Więcej informacji…

Data: 23 maja 2018

Informujemy, że w związku z aktualizacją bazy Członków IFR, Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 5 czerwca o godz. 10:30 (pierwszy termin) i o godz. 11:00 (drugi termin) w Biurze IFR w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A.

Data: 20 kwietnia 2018

Zapraszamy wszystkich naszych Członków na tegoroczne Walne Zebranie Członków IFR, które odbędzie się w dn. 20 czerwca 2018 r. w Centrum Giełdowym S.A. przy ul. Książęcej 4. Przypominamy, że w tym roku kończy się dwuletnia kadencja obecnego Zarządu Stowarzyszenia, w związku z czym odbędą się wybory nowego Zarządu, a także innych organów takich jak Sąd Koleżeński oraz Komisja Rewizyjna. Osoby, które nie będą mogły pojawić sie osobiście, zachęcamy do przekazywania pełnomocnictwa innym Członkom IFR. Więcej informacji…

Data: 21 marca 2018

Zgodnie z planem działań przeprowadzamy aktualizację danych kontaktowych Członków IFR. Celem kampanii jest usprawnienie komunikacji w ramach naszej organizacji, skuteczniejsze przekazywanie ważnych informacji nt. spraw organizacyjnych, wydarzeń i projektów realizowanych przez IFR oraz zwiększenie „docieralności” regularnych Newsletterów IFR. W ramach aktualizacji bazy kontaktowej przygotowaliśmy krótki formularz, którego wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut. Więcej informacji…

Data: 12 grudnia 2017

W nawiązaniu do ustaleń w trakcie X Zjazdu Firm Rodzinnych u-Rodziny 2017 w Łodzi, we współpracy z Partnerami Strategicznymi Stowarzyszenia IFR: Union Investment TFI oraz Kancelarią Ożóg Tomczykowski, zachęcamy do wypełnienia wniosku o dofinansowanie spotkania lokalnego w regionie. Każdy członek IFR planujący organizację wydarzenia, szkolenia, spotkania może wnioskować o wsparcie merytoryczne i finansowe. Planujemy wesprzeć co najmniej 10 spotkań merytorycznych – dofinansowanie w kwocie do: 1000 zł oraz 5 konferencji – dofinansowanie w kwocie do: 4000 zł. Więcej informacji…

Data: 10 listopada 2017

Przedstawiamy kluczowe tematy, które Inicjatywa Firm Rodzinnych zgłasza do debaty publicznej w imieniu przedsiębiorców rodzinnych. Dla wspólnego dobra – naszych firm i rodzin, naszych pracowników i sąsiadów, dla dobra Polski. Tematy związane z budowaniem silnej gospodarki powinny być realizowane konsekwentnie i długofalowo niezależnie od politycznych przekonań ludzi u władzy. Gospodarka ma swoje prawa wykraczające horyzontem czasowym rytm kadencji wyborczych. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi siłami politycznymi i społecznymi. Zapraszamy do współpracy inne organizacje, w których zrzeszeni są przedsiębiorcy rodzinni. Różnorodność i współdziałanie są naszą siłą. Wspólnie możemy wiele zrobić dla siebie i dla Polski. Więcej informacji…

Data: 3 listopada 2017

Środowisko firm rodzinnych jest poruszone uchwalonymi ostatnio przez Sejm zmianami ograniczającymi możliwość zaliczania przez sukcesorów w koszty podatkowe otrzymanego w wyniku sukcesji przedsiębiorstwa. Czy sukcesja traktowana jest przez fiskusa jak godna potępienia praktyka optymalizacji podatkowej? Jaka jest prawdziwa intencja władz wobec zachowania potencjału firm rodzinnych przez kolejne pokolenia? Dlaczego karze się kolejne pokolenie za utrzymanie ciągłości biznesu rodziców?

W imieniu Stowarzyszenia wysłaliśmy pismo otwarte do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, przygotowane przy wsparciu naszego partnera strategicznego Kancelarii Ożóg Tomczykowski, w celu wyjaśnienia tej sprawy oraz przedstawienia oburzenia środowiska firm rodzinnych wobec niekorzystnych dla nas zmian legislacyjnych. Naszym celem jest uchylenie zmian godzących podatkowo w sukcesję. Ustawa zmieniająca przepisy na niekorzyść polskich przedsiębiorców rodzinnych trafiła do Senatu. Dlatego nasz donośny głos w Łodzi powinien być słyszalny w Ministerstwie Finansów i polskim Senacie! Przyjedźcie i zachęćcie innych przedsiębiorców rodzinnych, aby pokazać naszą stanowczość!

Data: 25 października 2017

Miło nam poinformować, że Kancelaria Ożóg Tomczykowski została partnerem strategicznym Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, najstarszej instytucji skupiającej firmy rodzinne w Polsce. Kancelaria będzie wspierać merytorycznie Stowarzyszenie w obszarze prawa i podatków, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki sukcesji w biznesie. Dzięki współpracy z Kancelarią działania Stowarzyszenia wzbogacone zostaną o najlepszą wiedzę ekspercką, popartą wieloletnim doświadczeniem doradców Kancelarii oraz licznymi wyróżnieniami zdobytymi przez nich w rankingach doradców podatkowych. Więcej informacji…

Data: 20 października 2017

Zgodnie z art. 22 p. 5a) statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych zarząd postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 12 listopada 2017 r. Zebranie odbędzie się w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi. Przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków będzie głosowanie nad zmianami w statucie Stowarzyszenia IFR (art.22 p. 11 pp. e)). Więcej informacji…

Data: 21 sierpnia 2017

21 sierpnia 2017 roku odbyło się śniadanie prasowe z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja, nadzorującego prace nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, największa i najstarsza organizacja zrzeszająca przedsiębiorców rodzinnych, organizator spotkania, od ponad roku aktywnie uczestniczy w pracach nad projektem tej ustawy. Dzięki niej zmniejszone zostaną bariery prawne utrudniające zarządzanie przedsiębiorstwem w razie śmierci jej właściciela. Więcej informacji…

Data: 11 maja 2017

Zgodnie z art. 22 p. 5a) statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych zarząd postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 10 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w pierwszym terminie i o godzinie 12:30 w drugim terminie. Zebranie odbędzie się w Hotelu Ambasador Centrum**** Łódź, Al. Piłsudskiego 29. Więcej informacji…

Data: 8 lutego 2017

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym do nas prośbom, zarząd IFR, zgodnie z § 23 p. 6 pp. b), podjął uchwałę o obniżkach składki ze względu na członkostwo kolejnych osób z rodziny (tzw. pakiet rodzinny).

  • Pojedyncza osoba opłaca składkę bez zmian,
  • Druga osoba z rodziny członka IFR otrzymuje 25% obniżki, czyli płaci 300 zł składki rocznej,
  • Kolejne osoby z rodziny otrzymują 50% obniżki, czyli 200 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z biurem stowarzyszenia: [email protected]

Data: 29 grudnia 2016

Podczas posiedzenia zarządu w dn. 15 grudnia 2016 Zarząd Stowarzyszenia IFR podjął uchwałę o nowej wysokości składki członkowskiej na rok 2017.

Nowe stawki składki:

  • 100 zł – wpisowe (pozostaje bez zmian)
  • 400 zł – składka roczna (przy rejestracji po 30 czerwca zniżka 50%)

Podwyżka zostanie przeznaczona w 50% na utrzymanie biura i 50% na działania regionalne, w tym projekty, o które będą aplikować oddziały. Uchwała wchodzi z dniem ogłoszenia.

Data: 12 maja 2016

Zgodnie z art 22 p. 4 statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Zarząd  postanowił zwołać Zwyczajne  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 17 czerwca 2016 r. o godz.12:00 w pierwszym terminie i o godzinie 12:15 w drugim terminie. Zebranie odbędzie się  w Warszawie przy ulicy Freta 39 – “Galeria Freta” .Celem Walnego Zgromadzenia Członków jest wybór nowych władz organów Stowarzyszenia. (art. 22 p 11a) statutu). Więcej informacji…

Data: 23 października 2015

Stanowisko stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w sprawie Krajowego Projektu Działań Administracji Podatkowej. Stanowisko dotyczy projektu dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 – główne założenia projektu” wraz z Zał. nr 1 „Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka”. Niniejszy dokument został opracowany przez Komisję ds. Legislacji IFR na podstawie uwag zebranych wśród naszych członków. Pełna treść stanowiska IFR w formacie PDF znajduje się pod tym adresem

Data: 27 sierpnia 2015

W dniu 27 sierpnia 2015 r. zarząd stowarzyszenia IFR postanowił powołać Ośrodek Inicjatywy Firm Rodzinnych. Ośrodek będzie prowadzić działania wspierające realizację misji stowarzyszenia w zakresie promocji idei przedsiębiorczości rodzinnej i wartości, jakie firmy rodzinne wnoszą do gospodarki oraz społeczeństwa. Jednocześnie swoją działalnością będzie przyczyniać się do budowania rozpoznawalności stowarzyszenia i działać na rzecz spójnej polityki informacyjnej i promocyjnej organizacji. W Ośrodku mieścić będzie się biuro stowarzyszenia, tu będą odbywać się spotkania członków, sympatyków, partnerów IFR, a także organizowane będą konferencje, debaty i seminaria. Z zasobów Ośrodka będzie mógł korzystać każdy z członków stowarzyszenia.

  • Do pobrania oferta dla wszystkich, którzy zechcą wspierać finansowo powstanie Ośrodka.
Data: 28 czerwca 2015

W sobotę 27 czerwca 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Zebranie uchwaliło zmiany statutowe, które były przedmiotem agendy, a także dokonało wyborów uzupełniających do zarządu. Na członków zarządu powołano Alicję Wejner, która jednocześnie zrezygnowała z członkostwa w sądzie koleżeńskim, a także Jakuba Skotnicznego. Gratulujemy nowym członkom zarządu wyboru.

Data: 5 czerwca 2015

W rezultacie spotkania Zarządu z Komisją Rewizyjną w dniu 30 maja 2015 r., Zarząd postanowił rozszerzyć agendę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2015 r. o dodatkowe zmiany statutowe oraz o wybory uzupełniające do Zarządu. Dodatkowe zmiany statutowe dotyczą sposobu zatwierdzania sprawozdań finansowych, kadencyjności władz i sposobu przeprowadzania wyborów uzupełniających do zarządu.

Data: 27 maja 2015

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w dniu 30 kwietnia 2015 Zarząd postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 27 czerwca 2015 r. o godz.11:00 w pierwszym terminie i o godzinie 11:15 w drugim terminie; zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej przy ulicy Lubelskiej 29 -6p w Krakowie. Celem będzie przeprowadzenie zmian statutowych w zakresie możliwości tworzenia Oddziałów. Przewidujemy podjęcie jedynie uchwał dotyczących zmiany statutu. Ponieważ zgodnie z Art. 27 naszego statutu do uchwalenia zmian w statucie potrzebna jest obecność na zebraniu co najmniej połowy członków (około 190 osób), członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w zebraniu proszeni są o przekazanie imiennego pełnomocnictwa wybranemu przez siebie członkowi IFR, dowolnemu członkowi zarządu lub sekretarzowi generalnemu, którzy na zebraniu będą obecni.

Data: 10 kwietnia 2015

Organizując „Dzień Firm Rodzinnych na Giełdzie”, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie chcą przybliżyć do siebie dwa pozornie odrębne światy: rynek publiczny oraz prywatność tak cenioną przez rodziny przedsiębiorców. Chcą też pokazać, jak bardzo nowatorskie i twórcze potrafią być firmy rodzinne oraz jak duży mają wpływ na rozwój gospodarczy i ekonomiczny kraju. Nie boją się wyzwań i są wrażliwe społecznie. Podstawowym celem  dyskusji podczas Dnia Firm Rodzinnych na Giełdzie jest usunięcie, bądź zminimalizowanie obaw przedsiębiorców przed wyjściem na rynek publiczny. Wydaje się, że dobrą na to metodą będzie pokazanie sukcesów firm, które – mimo otwarcia się na inwestorów zewnętrznych – zachowują swój rodzinny charakter. Będzie to też dobra okazja, żeby społeczność rodzin nie będących jeszcze właścicielami spółek notowanych spotkała się z tymi, którzy skorzystali z rozwiązań oferowanych przez rynki finansowe.

Data: 9 marca 2015

W dniu 19 lutego 2015 Inicjatywa Firm Rodzinnych i Towarzystwo Ekonomistów Polskich ogłosiły wspólne stanowisko IFR i TEP w sprawie zamierzeń resortu finansów dotyczących pracy urzędów skarbowych. Przewodniczący TEP Ryszard Petru oraz Prezes IFR Prof. Andrzej Blikle zaprosili przedstawicieli mediów na śniadanie prasowe, w czasie którego przedstawili stanowisko reprezentowanych przez nich organizacji oraz podpisali jego treść.

W poniedziałek 9 marca br. w godz. 11.00-13.00 w Ministerstwie Finansów odbyła się dyskusja pt. „Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej”. Udział w spotkaniu wzięli liderzy największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i podatników: Ryszard Petru – Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, prof. Andrzej Blikle – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. A. Smitha. Do dyskusji zaproszono również przedstawicieli Organizacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej, oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Gospodarzami spotkania byli: Mateusz Szczurek – minister finansów, Janusz Cichoń – sekretarz stanu oraz Jacek Kapica –  podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Więcej informacji…