Skład Zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych – Kadencja 2018-2020
Ewa Sobkiewicz prezes zarządu zarzad-logo-salvemedica
Tomasz Budziak wiceprezes ds. programowych zarzad-logo-kba
Anna Gwizdalska wiceprezes
Beata Dobrowolska członek zarządu
Anna Gierula członek zarządu
Agata Hagno członek zarządu zarzad-logo-dpm
Stanisław Han członek zarządu
Dobrochna Kochańska-Kruk członek zarządu zarzad-logo-geoglobe
Rafał Kunaszyk członek zarządu zarzad-logo-eurokreator
Sebastian Margalski członek zarządu zarzad-logo-margalski
Krzysztof Ogorzałek członek zarządu zarzad-logo-jmkcomputerate
Dawid Rejmer członek zarządu
Łukasz Rotarski członek zarządu zarzad-logo-anro
Janina Seredyńska-Targosz członek zarządu
Marzena Szczotkowska-Topić członek zarządu  zarzad-logo-renex

 

Skład Zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych – Kadencja 2016-2018
Ewa Sobkiewicz prezes zarządu Salve Medica
Tomasz Budziak wiceprezes ds. programowych KBA
Piotr Błażejewski członek zarządu Stara Przędzalnia
Anna Gwizdalska członek zarządu Jars
Stanisław Han członek zarządu HASCO-LEK
Rafał Kunaszyk członek zarządu Eurokreator
Krzysztof Ogorzałek członek zarządu JMK Computerate
Łukasz Rotarski członek zarządu ANRO
Sebastian Margalski członek zarządu margalski.pl
Marzena Szczotkowska-Topić członek zarządu RENEX
Agata Hagno członek zarządu DPM
Dobrochna Kochańska-Kruk członek zarządu Geo Globe Polska
Adam Krause członek zarządu Krause Legal
Mariola Grodnicka członek zarządu Euroinvest Consulting

 

Skład Zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych – Kadencja 2014-2016
Andrzej Jacek Blikle prezes zarządu A. Blikle
Maria Adamska wiceprezes zarządu Doradca/Trener Biznesu
Jarosław Chołodecki wiceprezes zarządu B&B
Tomasz Budziak członek zarządu Korycka, Budziak i Audytorzy
Jakub Bułat członek zarządu Tarabuk
Zofia Drohomirecka członek zarządu Pożegnanie z Afryką
Stanisław Han członek zarządu HASCO-LEK
Jacek  Jakubowski członek zarządu Grupa Trop
Mieczysław Łais członek zarządu OSI CompuTrain S.A.
Krzysztof Ogorzałek członek zarządu JMK Computerate
Ewa Sobkiewicz członek zarządu Salve Medica
Alicja Wejner członek zarządu Agencja Dziennikarska
Jakub Skotniczny członek zarządu Dwór Kombornia

Honorowi członkowie IFR
Andrzej Jacek Blikle prezes zarządu zarzad-logo-ablikle