Skład Zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych – Kadencja 2020-2023
Ewa Sobkiewicz prezes zarządu zarzad-logo-salvemedica
Tomasz Budziak wiceprezes ds. programowych zarzad-logo-kba
Anna Gwizdalska wiceprezes
Beata Dobrowolska członek zarządu
Anna Stańdo-Iwanowska członek zarządu
Agata Hagno członek zarządu zarzad-logo-dpm
Stanisław Han członek zarządu
Mateusz Musiał członek zarządu
Jakub Ścierzyński członek zarządu
Sebastian Margalski członek zarządu zarzad-logo-margalski
Krzysztof Ogorzałek członek zarządu zarzad-logo-jmkcomputerate
Dawid Rejmer członek zarządu
Łukasz Rotarski członek zarządu zarzad-logo-anro
Janina Seredyńska-Targosz członek zarządu
Małgorzata Wejer-Kudełko członek zarządu

 

Skład Zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych – Kadencja 2018-2020
Ewa Sobkiewicz prezes zarządu Salve Medica
Tomasz Budziak wiceprezes ds. programowych KBA
Anna Gwizdalska wiceprezes Jars
Beata Dobrowolska członek zarządu EBK
Stanisław Han członek zarządu HASCO-LEK
Rafał Kunaszyk członek zarządu Eurokreator
Krzysztof Ogorzałek członek zarządu JMK Computerate
Łukasz Rotarski członek zarządu ANRO
Sebastian Margalski członek zarządu margalski.pl
Marzena Szczotkowska-Topić członek zarządu RENEX
Agata Hagno członek zarządu DPM
Dobrochna Kochańska-Kruk członek zarządu Geo Globe Polska
Anna Stańdo-Iwanowska członek zarządu Medest
Dawid Rejmer członek zarządu Kancelaria Finansowa LEX

 

Skład Zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych – Kadencja 2016-2018
Ewa Sobkiewicz prezes zarządu Salve Medica
Tomasz Budziak wiceprezes ds. programowych KBA
Piotr Błażejewski członek zarządu Stara Przędzalnia
Anna Gwizdalska członek zarządu Jars
Stanisław Han członek zarządu HASCO-LEK
Rafał Kunaszyk członek zarządu Eurokreator
Krzysztof Ogorzałek członek zarządu JMK Computerate
Łukasz Rotarski członek zarządu ANRO
Sebastian Margalski członek zarządu margalski.pl
Marzena Szczotkowska-Topić członek zarządu RENEX
Agata Hagno członek zarządu DPM
Dobrochna Kochańska-Kruk członek zarządu Geo Globe Polska
Adam Krause członek zarządu Krause Legal
Mariola Grodnicka członek zarządu Euroinvest Consulting

 

Skład Zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych – Kadencja 2014-2016
Andrzej Jacek Blikle prezes zarządu A. Blikle
Maria Adamska wiceprezes zarządu Doradca/Trener Biznesu
Jarosław Chołodecki wiceprezes zarządu B&B
Tomasz Budziak członek zarządu Korycka, Budziak i Audytorzy
Jakub Bułat członek zarządu Tarabuk
Zofia Drohomirecka członek zarządu Pożegnanie z Afryką
Stanisław Han członek zarządu HASCO-LEK
Jacek  Jakubowski członek zarządu Grupa Trop
Mieczysław Łais członek zarządu OSI CompuTrain S.A.
Krzysztof Ogorzałek członek zarządu JMK Computerate
Ewa Sobkiewicz członek zarządu Salve Medica
Alicja Wejner członek zarządu Agencja Dziennikarska
Jakub Skotniczny członek zarządu Dwór Kombornia

Honorowi członkowie IFR
Andrzej Jacek Blikle prezes zarządu zarzad-logo-ablikle