Skład Sądu Koleżeńskiego:
Ewa Szczecińska-Budziak
Marta Rudzińska
Jarosław Ogorzałek
Małgorzata Rejmer
Mariola Skowrońska