Władze Oddziału Regionu Łódzkiego i Mazowsza Zachodniego

Zarząd Oddziału
Piotr Błażejewski prezes zarządu oddziału
Ewa Sobkiewicz wiceprezes
Paweł Brzeziński wiceprezes
Małgorzata Kozanecka sekretarz
Łukasz  Matuszewski członek zarządu
Andrzej Mariański członek zarządu
Karol Tomaszewski skarbnik

 

Komisja Rewizyjna
Stefan Dreko przewodniczący
Karolina Milczarek zastępca przewodniczącego
Paweł Pietrzak sekretarz

 

Sąd Koleżeński
Elżbieta Pietrzak-Zachariasz przewodniczący
Henryk Sakowski zastępca przewodniczącego
Bogumiła Tomaszewska sekretarz
Jolanta Krokowska członek