Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w stanowisku skierowanym 7 stycznia 2021 r. do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zwrócił się z wnioskiem, aby branże nieobjęte w wykazie PKD miały możliwość skorzystania z obydwu tarcz w przypadku drastycznego spadku obrotów np. 70% – 90%. Zdaniem Rzecznika MŚP niezwykle ważne jest, aby wszyscy przedsiębiorcy – bez względu na miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej – byli traktowani przez polski rząd w jednakowy sposób. Podkreślił, że przy ustaleniu zaproponowanego kryterium spadku obrotów istniałaby gwarancja, że środki otrzymaliby ci przedsiębiorcy, których działalność została niemal całkowicie wyłączona na skutek obostrzeń. I co istotne – zapewni to realizację rządowego celu, jakim jest kierowanie rekompensat do firm zamkniętych.

Czytaj dalej…

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników – nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Tarcza Finansowa PFR – Najczęściej zadawane pytania [PDF] Pobierz
Czytaj dalej…

Finansowanie dla mikrofirm i MŚP opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone. Według szacunków PFR, dzięki temu w gospodarce pozostanie ok. 60 mld zł.

Czytaj dalej…

Więcej o Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm znajdziesz w naszym przewodniku. Zastrzegamy, że niektóre zapisy w przewodniku mogą ulec zmianie. PDF do pobrania pod linkiem niżej.

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR [PDF] Pobierz

Jesteś przedsiębiorcą? Twoja firma ucierpiała wskutek pandemii koronawirusa? Nie wiesz, gdzie szukać pomocy? Zastanawiasz się, w jaki sposób skorzystać z Tarczy Finansowej? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i dowiedz się, jakie są możliwości wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj dalej…

Indywidualnie ustalane finansowanie inwestycyjne, płynnościowe lub nieoprocentowane pożyczki preferencyjne obsługiwane bezpośrednio przez PFR. Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR. Dzięki kompetencjom inwestycyjnym i zapleczu finansowemu PFR będzie mógł sprawne i efektywne udostępnić przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych warunkach, ograniczać skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczynić się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju.

Czytaj dalej…

Tarcza Antykryzysowa – informacje dla przedsiębiorców od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obejmuje m.in.: dofinansowanie do wynagrodzeń, pożyczki dla mikroprzedsiebiorców, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej.

Czytaj dalej…

Koronawirus – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców. Biznes.gov.pl. to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Czytaj dalej…

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły w życie 1 kwietnia br. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Więcej informacji o wsparciu ZUS oraz potrzebne wnioski i dokumenty pod poniższym linkiem.

Czytaj dalej…

Rząd przygotował >>> Sejm przegłosował >>> Poprawki Senatu odrzucono >>> Prezydent podpisał >>> Z dniem 1 kwietnia 2020 #TarczaAntykryzysowa weszła w życie. Mimo licznych apeli i postulatów zgłaszanych przez IFR i środowisko przedsiębiorców – większość propozycji pominięto… Na dedykowanej stronie rządowej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Czytaj dalej…

W dn. 7 kwietnia na konferencji prasowej minister Jadwigi Emilewicz (Ministerstwo Rozwoju), minister Marleny Maląg (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz ministra Łukasza Schreibera (członek Rady Ministrów) przedstawiono pakiet rozszerzający Tarcza Antykryzysowa. Zaproponowane rozwiązania dla przedsiębiorców (również rolników) i pracowników trudno nazwać Tarczą 2.0, raczej wersją 1.1. Przedstawiona lista zawiera jedynie drobne uzupełnienia do obowiązującego od 1 kwietnia pakietu osłonowego.

Czytaj dalej…

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program o wartości blisko 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców i przyczyni się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju.

Program składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB): Do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.

Czytaj dalej…

Wraz z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej Polski Fundusz Rozwoju przygotował Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców. Materiał napisany przez ekspertów Grupy PFR zawiera informacje, jak w praktyce skorzystać z rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej, jaką pomoc oferuje dla przedsiębiorstw i samorządów Grupa PFR oraz jak prowadzić firmę w dobie pandemii i dostosować się do nowej rynkowej rzeczywistości.

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców [PDF] Pobierz
Czytaj dalej…