KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM
  • Godziny pracy biura: Poniedziałek – Piątek, 9:00-15:00
DYREKTOR GENERALNA
SEKRETARIAT
  • E-mail: [email protected]
  • Telefon: +48 667 755 766
  • Ewa Chłopska-Wasielewska (administracja, sprawy członkowskie, marketing, webinaria, PR)
  • Jakub Borowski (kwestie techniczne, faktury)
ADRES i DANE REJESTROWE
  • Stowarzyszenie “Inicjatywa Firm Rodzinnych” | ul. Chełmżyńska 180/118, 04-464 Warszawa
  • KRS 0000302185, NIP 5252427781, REGON 141402775
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
ADRESY E-MAIL ODDZIAŁÓW ORAZ KÓŁ
Oddział Łódzkie [email protected]
Oddział Śląski [email protected]
Oddział Małopolski [email protected]
Koło Dolnośląskie [email protected]
Koło Jurajskie [email protected]
Koło Kujawsko-Pomorskie [email protected]
Koło Warszawskie [email protected]
Koło Wielkopolskie [email protected]
Projekt „Kupujmy razem 2.0” (finansowany przez program Polska Pomoc MSZ)

KONTA BANKOWE
Podstawowe (mBank): PL 54 1140 2004 0000 3002 7886 1878

Techniczne (Pekao SA): PL 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877


Nasza lokalizacja