KONTAKT Z BIUREM STOWARZYSZENIA
  • Godziny pracy biura: Poniedziałek-Piątek, godz. 10:00-16:00
  • Adres e-mail: [email protected]
  • Telefon: +48 667 755 766, +48 508 284 365
ADRES KORESPONDENCYJNY
  • Inicjatywa Firm Rodzinnych, Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
ADRESY E-MAIL ODDZIAŁÓW ORAZ KÓŁ
Oddział Łódzkie [email protected]
Oddział Śląski [email protected]
Oddział Małopolski [email protected]
Koło Dolnośląskie [email protected]
Koło Jurajskie [email protected]
Koło Kujawsko-Pomorskie [email protected]
Koło Warszawskie [email protected]
Koło Wielkopolskie [email protected]
Projekt „Kupujmy razem 2.0” (finansowany przez program Polska Pomoc MSZ)

DANE REJESTROWE (Faktury VAT)
Stowarzyszenie “Inicjatywa Firm Rodzinnych” | Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000302185 NIP 5252427781 REGON 141402775
KONTA BANKOWE
PL 54 1140 2004 0000 3002 7886 1878 (mBank)

PL 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877 (Pekao SA)


Nasza lokalizacja