KONTAKT Z BIUREM STOWARZYSZENIA
  • Godziny pracy biura: Poniedziałek-Piątek, godz. 10:00-16:00
  • Adres e-mail: [email protected]
  • Telefon: +48 667 755 766
KONTAKT DLA MEDIÓW
ADRES KORESPONDENCYJNY
  • Inicjatywa Firm Rodzinnych, Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
ADRESY E-MAIL ODDZIAŁÓW ORAZ KÓŁ
Oddział Łódzkie [email protected]
Oddział Śląski [email protected]
Oddział Małopolski [email protected]
Koło Dolnośląskie [email protected]
Koło Jurajskie [email protected]
Koło Kujawsko-Pomorskie [email protected]
Koło Warszawskie [email protected]
Koło Wielkopolskie [email protected]
Projekt „Kupujmy razem 2.0” (finansowany przez program Polska Pomoc MSZ)

DANE REJESTROWE (Faktury VAT)
Stowarszyszenie “Inicjatywa Firm Rodzinnych” | Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000302185 NIP 5252427781 REGON 141402775
KONTO BANKOWE
PL 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877

Nasza lokalizacja