uniwersytet-ekonomiczny_wroclawW październiku 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu rozpoczną się dwusemestralne studia podyplomowe Skuteczny sukcesor firmy rodzinnej”. Program i organizacja studiów jest wynikiem współpracy IFR i Uniwersytetu Ekonomicznego.

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji przedstawicieli młodego pokolenia do efektywnego zarządzania firmą rodzinną. Studia kładą nacisk na rozwój umiejętności osobistych sukcesora –  budowania autorytetu sukcesora, relacji międzypokoleniowych, komunikacji i przywództwa w złożonej sytuacji firmowo-rodzinnej. Ponadto dają wiedzę w obszarach organizacji, działalności operacyjnej, kapitału ludzkiego, finansów i strategii. Program obejmuje 176 godzin dydaktycznych oraz 3 spotkania mentoringowe z przedsiębiorcami rodzinnymi.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i przede wszystkim warsztatów, w części przez kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego, a w części przez trenerów i przedsiębiorców współpracujących ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. Studia wyjdą naprzeciw problemom zgłaszanym przez firmy rodzinne, przy wykorzystaniu doświadczenia wypracowanego przez IFR w trakcie dwóch projektów unijnych „Firmy Rodzinne”.

  • Niższa cena dla członków IFR – 4 000 zł (dla pozostałych 4 400 zł)
  • Szczegóły i rekrutacja: LINK
  • Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Adresaci: Studia kierowane są do wszystkich tych, którzy już przejęli władzę w firmie rodzinnej, jak i kandydatów na następców.

Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 176 godz.

7 fundamentalnych przewag studiów „Skuteczny sukcesor firmy rodzinnej” nad innymi studiami z zarządzania przedsiębiorstwem

Co otrzymuje uczestnik studiów Skuteczny sukcesor Inne z zarządzania
Przegląd dobrych praktyk zarządzania sukcesją w firmie rodzinnej ptaszek-yes ptaszek-no
Wzmocnienie umiejętności budowania własnego autorytetu w firmie
i rodzinie, w sytuacji zmiany międzypokoleniowej
ptaszek-yes ptaszek-no
Wzmocnienie umiejętności budowania dobrych relacji w firmie
i rodzinie
ptaszek-yes ptaszek-no
Wzmocnienie umiejętności prowadzenia dialogu międzypokoleniowego ptaszek-yes ptaszek-no
Dobre zrozumienie specyfiki firmy rodzinnej jako podstawy do zarządzania operacyjnego i strategicznego ptaszek-yes ptaszek-no
Spotkania mentoringowe z przedsiębiorcami rodzinnymi ptaszek-yes ptaszek-no
Zajęcia z doświadczonymi trenerami biznesu rodzinnego, współpracującymi z IFR ptaszek-yes ptaszek-no

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. MODUŁ 1: SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO 14
1.1 Specyficzne cechy, znaczenie i problemy przedsiębiorstw rodzinnych 6
1.2 Ład rodzinny, sukcesja i zarządzanie majątkiem w rodzinie biznesowej 8
2. MODUŁ 2: ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO 12
2.1 Kształtowanie struktury organizacyjnej 8
2.2 Kultura organizacyjna firmy rodzinnej 4
3. MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ 30
3.1 Analiza, planowanie i organizacja działalności operacyjnej w firmie produkcyjnej i usługowej 20
3.2 Organizacja pracy i kształtowanie jej warunków 10
4. MODUŁ 4: KAPITAŁ LUDZKI W FIRMIE RODZINNEJ 28
4.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej 12
4.2 Motywowanie pracowników – narzędzia dla sukcesora 16
5. MODUŁ 5: FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE RODZINNYM 20
5.1 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie rodzinnym 14
5.2 Planowanie i ocena efektywności inwestycji 6
6. MODUŁ 6: STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO 16
7. MODUŁ 7: PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO SUKCESORA 56
7.1 Asertywne relacje budujące dobry klimat w firmie rodzinnej 16
7.2 Sytuacje zmiany/konfliktu w firmie rodzinnej 16
7.3 Inteligencja emocjonalna drogą do świadomego przywództwa 16
7.4 Budowanie autorytetu sukcesora 8
RAZEM 176
8. SPOTKANIA MENTORINGOWE (WYJAZDY STUDYJNE) 24
8.1 Blaski i cienie zarządzania firma rodzinną 8
8.2 Konstytucja firmy rodzinnej 8
8.3 Nestor i sukcesor – co robić wspólnie, a co osobno? 8