Nasze Stowarzyszenie obecnie posiada następujące oddziały oraz koła regionalne:

NAZWA ODDZIAŁU IFR Osoba kontaktowa Adres e-mail
Oddział Łodzki i Mazowsza Zachodniego Piotr Błażejewski [email protected]
Oddział Małopolski Rafał Kunaszyk [email protected]
Oddział Śląski Łukasz Rotarski [email protected]
NAZWA KOŁA IFR Osoba kontaktowa Adres e-mail
Koło Dolnośląskie Maria Adamska [email protected]
Koło Jurajskie Joanna Okularczyk [email protected]
Koło Warszawskie Jakub Bułat [email protected]
Koło Łódzkie Ewa Sobkiewicz [email protected]
Koło Kujawsko-Pomorskie Aleksandra Jasińska-Kloska [email protected]