Skład Komisji Rewizyjnej:
Aleksandra Jasińska-Kloska
Krzysztof Ogorzałek
Małgorzata Kozanecka