Skład Komisji Rewizyjnej:
Maria Adamska
Paweł Brzeziński Biuro Podróży “Wega”
Aleksandra Jasińska-Kloska
Tomasz Wikliński