Podsumowanie spotkania nt. nowych wyzwań cyberbezpieczeństwa dla firm rodzinnych

Z przyjemnością publikujemy podsumowanie niedawno zorganizowanego spotkania, które miało miejsce przy współpracy Inicjatywy Firm Rodzinnych i Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Tematem spotkania były “Firmy rodzinne a nowe wyzwania z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego w świetle dyrektywy NIS2 oraz rozporządzeń Data Act i AI Act“.

Spotkanie, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2024 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie, stanowiło ważne forum dyskusji na temat istotnych zmian regulacyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo cyfrowe oraz transformację technologiczną w firmach rodzinnych w Polsce. Głównym celem spotkania było zapewnienie uczestnikom dogłębnej analizy nowych przepisów oraz zbadanie ich konkretnych konsekwencji dla sektora biznesowego.

Znamienici eksperci, specjaliści od audytów oraz wdrożeń u klientów końcowych, zarówno z perspektywy prawnej, jak i technologicznej, przedstawili szczegółową analizę dyrektywy NIS2 oraz omówili jej najważniejsze aspekty, koncentrując się na ochronie infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwie usług cyfrowych oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Przedstawili również praktyczne rozwiązania dostosowania systemów IT do nowych przepisów.

Nasze spotkanie nie tylko dostarczyło cennych informacji, lecz także stanowiło platformę do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że spotkanie zostało zorganizowane przy wsparciu Partnerów wydarzenia: Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Eurokreator, DNR Group oraz Bakotech, a także Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Jest to realizacja naszej misji wsparcia mentoringowego firm rodzinnych.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią oraz do udziału w kolejnych inicjatywach, które będą kontynuacją naszej pracy na rzecz rozwoju biznesu rodzinnych firm oraz zwiększenia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

GALERIA