Jeśli chcesz o coś zapytać lub masz uwagi – napisz lub zadzwoń

Biuro Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych:
Adres korespondencyjny
  • Inicjatywa Firm Rodzinnych – ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa
Adresy e-mail naszych oddziałów i kół
Oddział Łódzkie lodzkie@firmyrodzinne.pl
Oddział Śląski slaskie@firmyrodzinne.pl
Koło Kujawsko-Pomorskie kujawskopomorskie@firmyrodzinne.pl
Koło Wielkopolskie
Projekt „Kupujmy razem 2.0” (finansowany przez program Polska Pomoc MSZ):

 

Dane rejestrowe Stowarzyszenia IFR

UWAGA: NOWY ADRES Z DNIEM 13 PAŹDZIERNIKA 2017

Inicjatywa Firm Rodzinnych
ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000302185 NIP 5252427781 REGON 141402775

 

Nasze konto bankowe
PL 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877

Nasza lokalizacja