Jeśli chcesz o coś zapytać lub masz uwagi – napisz lub zadzwoń

Sekretariat:

Adres korespondencyjny:

  • Inicjatywa Firm Rodzinnych, Skr. Poczt. 17 – Filia 41, Al. Jana Pawła II 61, 01-039 Warszawa

Projekt „Kupujmy razem 2.0” (finansowany przez program Polska Pomoc MSZ):

Adresy e-mail naszych oddziałów i kół
Oddział Łódzkie lodzkie@firmyrodzinne.pl
Oddział Śląski slaskie@firmyrodzinne.pl
Koło Kujawsko-Pomorskie kujawskopomorskie@firmyrodzinne.pl

 

Dane rejestrowe Stowarzyszenia IFR
Inicjatywa Firm Rodzinnych
ul. Smolna 14/7, 00-375 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000302185 NIP 5252427781 REGON 141402775

 

Nasze konto bankowe
PL 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877

Nasza lokalizacja