BIURO STOWARZYSZENIA INICJATYWA FIRM RODZINNYCH
Kontakt dla mediów
Adres korespondencyjny
  • Inicjatywa Firm Rodzinnych – ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa
Adresy e-mail naszych oddziałów i kół
Oddział Łódzkie lodzkie@firmyrodzinne.pl
Oddział Śląski slaskie@firmyrodzinne.pl
Oddział Małopolski rafal.kunaszyk@eurokreator.eu
Koło Dolnośląskie maria.adamska@firmyrodzinne.pl
Koło Jurajskie joanna.okularczyk@uszczelnienia.net
Koło Kujawsko-Pomorskie ajasinska@firmyrodzinne.pl
Koło Wielkopolskie wielkopolska@firmyrodzinne.pl
Projekt „Kupujmy razem 2.0” (finansowany przez program Polska Pomoc MSZ):

 

DANE REJESTROWE
Inicjatywa Firm Rodzinnych
ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000302185 NIP 5252427781 REGON 141402775

 

Nasze konto bankowe
PL 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877

Nasza lokalizacja