KONTAKT Z BIUREM STOWARZYSZENIA
  • Adres e-mail: sekretariat@firmyrodzinne.pl
  • Telefon (Ogólny): +48 667 755 766
  • Telefon (Sprawy członkowskie): +48 794 971 057
  • Godziny pracy biura: Poniedziałek – Piątek, godz. 10:00-16:00
Kontakt dla mediów
Adres korespondencyjny (NOWY ADRES BIURA)
  • Inicjatywa Firm Rodzinnych, Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
Adresy e-mail naszych oddziałów i kół
Oddział Łódzkie lodzkie@firmyrodzinne.pl
Oddział Śląski slaskie@firmyrodzinne.pl
Oddział Małopolski rafal.kunaszyk@eurokreator.eu
Koło Dolnośląskie maria.adamska@firmyrodzinne.pl
Koło Jurajskie joanna.okularczyk@uszczelnienia.net
Koło Kujawsko-Pomorskie ajasinska@firmyrodzinne.pl
Koło Warszawskie sekretariat@firmyrodzinne.pl
Koło Wielkopolskie wielkopolska@firmyrodzinne.pl
Projekt „Kupujmy razem 2.0” (finansowany przez program Polska Pomoc MSZ):

DANE REJESTROWE (Faktury VAT)
Stowarszyszenie “Inicjatywa Firm Rodzinnych” | Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000302185 NIP 5252427781 REGON 141402775

 

Nasze konto bankowe
PL 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877

Nasza lokalizacja