Jeśli chcesz o coś zapytać lub masz uwagi – napisz lub zadzwoń

Sekretariat:

Adres korespondencyjny:

  • Inicjatywa Firm Rodzinnych, Skr. Poczt. 17 – Filia 41, Al. Jana Pawła II 61, 01-039 Warszawa

Projekt „Kupujmy razem 2.0” (finansowany przez program Polska Pomoc MSZ):


Dane rejestrowe Stowarzyszenia IFR:

Inicjatywa Firm Rodzinnych
ul. Smolna 14/7, 00-375 Warszawa

Nasze konto bankowe: PL 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000302185; NIP 5252427781, REGON 141402775


Nasza lokalizacja:

.