II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych – Sukcesja w biznesie

Stowarzyszenie IFR, jako partner wydarzenia, zaprasza na II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych na temat perspektyw rozwoju firm rodzinnych i kluczowych wyzwań związanych z zaplanowaniem i przeprowadzeniem sukcesji. W trakcie Kongresu zorganizowane zostaną liczne sesje panelowe dla firm rodzinnych, prawników, naukowców i innych zainteresowanych tą tematyką.

Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny 2024

Zapraszamy do udziału w II Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny, które odbędzie się 16 kwietnia 2024 roku w Lublinie. Inicjatywa Firm Rodzinnych została Partnerem tego wydarzenia. Podczas tegorocznego Forum Firm Rodzinnych skupimy się na wymianie doświadczeń między przedstawicielami różnych generacji.