Fundacja rodzinna i trust rodzinny jako instrumenty kontynuacji niepodzielnego majątku | RELACJE Artykuł

Wraz z rozwojem firmy rodzinnej, tj. przechodzeniem kolejnych etapów od firmy założyciela poprzez firmę rodzeństwa oraz firmę bliskich krewnych aż po konsorcjum rodzinne, wprowadzenie pewnych standardów porządkuje pracę w firmie, ułatwia wymianę informacji w rodzinie oraz ogranicza pola konfliktów.

Ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie 22 maja!

Cieszymy się, że rozwiązanie, o którego wprowadzenie w Polsce Inicjatywa Firm Rodzinnych zabiegała 10 lat, stało się rzeczywistością! Od 22 maja można powoływać do życia i rejestrować fundacje rodzinne, będące nową formą prawną, która pozwala przedsiębiorcom rodzinnym lepiej zabezpieczyć swój majątek i zapewnić ciągłość działania swoich firm.

RELACJE Marzec 2023 | Ścieżki kariery w firmie rodzinnej

Drodzy Rodzinni, zamieszczamy marcowe 51. wydanie Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE, którego tematem przewodnim są “Ścieżki kariery w firmie rodzinnej”. Od bieżącego numeru witamy także na tych łamach magazynu nowego kolegę redakcyjnego – Jarosława Błaszczaka.