Ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie 22 maja!

Przedsiębiorcy rodzinni! Po wielu latach prac i oczekiwań, 26 stycznia Sejm RP przyjął i uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej przyjmując zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez Senat. Z dniem 22 maja 2023 roku ustawa oficjalnie weszła w życie. Od tego momentu można powoływać do życia i rejestrować fundacje rodzinne. To nowa forma prawna, która pozwala przedsiębiorcom rodzinnym lepiej zabezpieczyć swój majątek i zapewnić ciągłość działania swoich firm.

Cieszymy się, że rozwiązanie, o którego wprowadzenie w Polsce Inicjatywa Firm Rodzinnych zabiegała 10 lat, stało się rzeczywistością!

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym jak powstawała polska ustawa zapraszamy do lektury artykułu Jak powstawała fundacja rodzinna? | Tomasz Budziak o 10-letniej drodze do fundacji rodzinnej, który znajdziecie także na łamach 51. numeru Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE.


USTAWA O FUNDACJI RODZINNEJ W SKRÓCIE

Kto i w jakim celu zakłada fundację rodzinną? – Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej. Fundację rodzinną może założyć osoba fizyczna lub wiele osób. Moze ona także zostać ustanowiona w testamencie.

Kto może zostać beneficjentem fundacji rodzinnej? – Ustawa wskazuje trzech beneficjentów fundacji rodzinnej. Po pierwsze może być to osoba fizyczna (np. osoba z rodziny fundatora), po drugie organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku. Trzecim wymienionym beneficjentem jest sam fundator. Zakres przysługujących im uprawnień wskazuje statut fundacji rodzinnej.

Pełną treść ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej znajdziecie w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.


Zaraszamy również do obejrzenia cyklu filmów edukacyjno-informacyjnych, w których specjaliści z kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych (partner strategiczny IFR) opowiadają o zasadach działania fundacji rodzinnej. Więcej filmów znajdziecie na kanale YouTube Kancelarii