Debata o przyszłości polskich firm rodzinnych podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Zapraszamy do krótkiej relacji z kolejnej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które w tym roku odbyło się 6-8 września. Podczas debaty paneliści rozmawiali na temat perspektyw przedsiębiorstw rodzinnych, które w Polsce jak i w wielu krajach Europy są siłą napędową gospodarki. Z ramienia IFR w debacie wziął udział Tomasz Budziak (Wiceprezes zarządu).

IFR na posiedzeniu Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i MŚP nt. Polskiego Ładu

27 maja odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Senackiego Zespołu MŚP. W spotkaniu wzięli udział senatorowie, eksperci i przedsiębiorcy, a tematem dyskusji był Polski Ład. Z ramienia IFR udział w posiedzeniu wzięła Janina Seredyńska-Targosz (członek zarządu IFR).