Skład sądu:
Ewa Budziak Ewa Szczecińska-Budziak
Marta Rudzińska Jars
Jarosław Ogorzałek JMK Computer@te
Adam Krause KRAUSE LEGAL