Firmy rodzinne – szanse i zagrożenia w dobie dynamicznych zmian | Senat RP

21 maja br. odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju przy Senacie RP. Z ramienia IFR wystąpi Tomasz Budziak (Wiceprezes IFR), gdzie przedstawi diagnozę sytuacji firm rodzinnych. Następnie odbędzie się dyskusja mająca na celu sformułowanie wniosków i postulatów.

II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych – Sukcesja w biznesie

Stowarzyszenie IFR, jako partner wydarzenia, zaprasza na II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych na temat perspektyw rozwoju firm rodzinnych i kluczowych wyzwań związanych z zaplanowaniem i przeprowadzeniem sukcesji. W trakcie Kongresu zorganizowane zostaną liczne sesje panelowe dla firm rodzinnych, prawników, naukowców i innych zainteresowanych tą tematyką.