IFR na posiedzeniu Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i MŚP nt. Polskiego Ładu

27 maja odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Senackiego Zespołu MŚP. W spotkaniu wzięli udział senatorowie, eksperci i przedsiębiorcy, a tematem dyskusji był Polski Ład. Z ramienia IFR udział w posiedzeniu wzięła Janina Seredyńska-Targosz (członek zarządu IFR).