Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych prowadzi lub jest partnerem w wielu projektach, zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Poniżej przedstawiamy listę inicjatyw na rzecz biznesu i firm rodzinnych obecnie przez nas realizowanych oraz te które zostały już zrealizowane i zakończone.

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE
U-RODZINY Ogólnopolski coroczny zjazd firm rodzinnych organizowany przez Stowarzyszenie IFR
LOKALNE CENTRA KOMPETENCJI Projekt finansowany z Funduszy Europejskich, mający na celu opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania 7 Lokalnych Centrów Kompetencji, w oparciu o wypracowane i wdrożone skutecznie do praktyki przez partnera hiszpańskiego.
POMOC DLA UKRAINY Finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projekt wsparcia przedsiebiorczości (Kupujmy Razem 2.0)
BAROMETR FIRM RODZINNYCH Doroczne badanie rynku firm fordzinnych w partnerstwie z KPMG
SKUTECZNY LIDER MAŁEJ FIRMY Studium dla właścicieli firm rodzinnych w partnerstwie ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej
SKUTECZNY SUKCESOR FIRMY RODZINNEJ Studia podyplomowe dla sukcesorów we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
PRACA NAD POWOŁANIEM FUNDUSZU FIRM RODZINNYCH Podczas X jubileuszowych u-Rodzin 2017 które odbyły się w Łodzi zainaugurowano prace nad powołaniem funduszu inwestycujnego dla firm rodzinnych z partnerem strategicznym Stowarzyszenia IFR – Union Investment
PROJEKTY ZAKOŃCZONE
KONSULTACJE USTAWY DOTYCZĄCEJ SUKCESJI Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do naszego stowarzyszenia z prośbą o opinię, zarówno ekspercką, jak i środowiska. Dotyczy to prac MR nad zmianami ustawowymi dot. sukcesji przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności.
FIRMY RODZINNE 1 i 2 Wspólna inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, mająca na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych, realizowana w latach 2009-2015
RODZINNI RODZINNYM – RODZINNI PRZEDSIĘBIORCZYM Projekt szkoleniowy dla przedsiębiorców rodzinnych realizowany z Miastem Stołecznym Warszawa
DZIEŃ FIRM RODZINNYCH NA GIEŁDZIE Projekt z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie
IFR CAFE Spotkania ekspertów, polityków i prasy z przedstawicielami firm rodzinnych
PRZEWODNIK PO SUKCESJI W partnerstwie z PMDG
STUDIA PODYPLOMOWE Dla sukcesorów, w partnerstwie z Uniwersytetem Humanistycznym SWPS