Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych prowadzi lub jest partnerem w wielu projektach, zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Poniżej przedstawiamy listę inicjatyw na rzecz biznesu i firm rodzinnych obecnie przez nas realizowanych oraz te które zostały już zrealizowane i zakończone.

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE
U-RODZINY Ogólnopolski coroczny zjazd firm rodzinnych organizowany przez Stowarzyszenie IFR
POMOC DLA UKRAINY Finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projekt wsparcia przedsiebiorczości (Kupujmy Razem 2.0)
BAROMETR FIRM RODZINNYCH Doroczne badanie rynku firm fordzinnych w partnerstwie z KPMG
SKUTECZNY LIDER MAŁEJ FIRMY Studium dla właścicieli firm rodzinnych w partnerstwie ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej
SKUTECZNY SUKCESOR FIRMY RODZINNEJ Studia podyplomowe dla sukcesorów we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
KONSULTACJE UST. DOTYCZĄCEJ SUKCESJI Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do naszego stowarzyszenia z prośbą o opinię, zarówno ekspercką, jak i środowiska. Dotyczy to prac MR nad zmianami ustawowymi dot. sukcesji przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności.
PRACA NAD POWOŁANIEM FUNDUSZU FIRM RODZINNYCH Podczas X jubileuszowych u-Rodzin 2017 które odbyły się w Łodzi zainaugurowano prace nad powołaniem funduszu inwestycujnego dla firm rodzinnych z partnerem strategicznym Stowarzyszenia IFR – Union Investment
PROJEKTY ZAKOŃCZONE
FIRMY RODZINNE 1 i 2 Wspólna inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, mająca na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych, realizowana w latach 2009-2015
RODZINNI RODZINNYM – RODZINNI PRZEDSIĘBIORCZYM Projekt szkoleniowy dla przedsiębiorców rodzinnych realizowany z Miastem Stołecznym Warszawa
DZIEŃ FIRM RODZINNYCH NA GIEŁDZIE Projekt z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie
IFR CAFE Spotkania ekspertów, polityków i prasy z przedstawicielami firm rodzinnych
PRZEWODNIK PO SUKCESJI W partnerstwie z PMDG
STUDIA PODYPLOMOWE Dla sukcesorów, w partnerstwie z Uniwersytetem Humanistycznym SWPS