Wsparcie finansowe lokalnych projektów IFR

Drodzy Rodzinni, Liderzy Regionów!

W nawiązaniu do ustaleń w trakcie X Zjazdu Firm Rodzinnych u-Rodziny 2017 w Łodzi, we współpracy z Partnerami Strategicznymi Stowarzyszenia IFR: Union Investment TFI oraz Kancelarią Ożóg Tomczykowski, zachęcamy do wypełnienia wniosku o dofinansowanie spotkania lokalnego w regionie.

Każdy członek IFR planujący organizację wydarzenia, szkolenia, spotkania może wnioskować o wsparcie merytoryczne i finansowe. Planujemy wesprzeć co najmniej 10 spotkań merytorycznych – dofinansowanie w kwocie do: 1000 zł oraz 5 konferencji – dofinansowanie w kwocie do: 4000 zł.

Prosimy o wypełnienia ankiety – wniosku, zgodnie z następującym harmonogramem:

  • Do końca grudnia 2017 – na I kwartał 2018
  • Do 15 lutego 2018 – na II kwartał 2018
  • Do 15 maja 2018 – na III kwartał 2018
  • Do 15 sierpnia 2018 – na IV kwartał 2018

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biurem IFR: [email protected]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE