Przyszłość polskiej przedsiębiorczości rodzinnej. Debata polityczna i panel ekspertów

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Dziennik Gazeta Prawna we współpracy z FBN Poland organizują debatę polityczną połączoną z panelem ekspertów poświęconą przyszłości polskiej przedsiębiorczości rodzinnej.

Wydarzenie odbędzie się 17 września 2019 roku w godz. 10:30-16:30 w Warszawie.

Wolność gospodarcza jest jednym z głównych elementów państwa demokratycznego, gwarantującym jego rozwój i dobrobyt. Rodzina natomiast, jest podstawą zdrowego społeczeństwa. Dbając o te wartości chcemy zobligować polskich polityków do odpowiedzialnej i konsekwentnej realizacji deklaracji przedwyborczych. Wierzymy w to, że wciąż jest możliwa dyskusja różnych opcji politycznych i światopoglądowych dla dobra wzrostu polskiej przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość rodzinna jest „solą polskiej gospodarki”. To z nią związana jest przyszłość i dobrobyt naszego kraju. Ugrupowania polityczne prześcigają się w obietnicach w trwającym „roku wyborczym” wobec poszczególnych grup społecznych. Co typowe dla tej sytuacji, brakuje właściwej uwagi ze strony polityków wobec polskich przedsiębiorców, w tym przede wszystkim wobec przedsiębiorców rodzinnych. Aby polscy przedsiębiorcy mogli skutecznie konkurować ze swoimi zagranicznymi rywalami, potrzebne jest stworzenie warunków do akumulacji wiedzy i kapitału przez pokolenia. Pokolenie założycieli zaczyna powoli odchodzić. Czy bieżąca polityka stwarza długookresowe szanse czy raczej zagrożenia dla budowy polskich firm trwających więcej niż jedno pokolenie? Uważamy, że okres przedwyborczy, to właściwy moment by zaznaczyć w debacie publicznej obecność i wartość firm rodzinnych dla Polski i polskiej gospodarki.

DEBATA POLITYCZNA pt. „Wspólne dobro – czy i jak rozwijać firmy rodzinne z korzyścią dla Polski i Polaków„, z udziałem przedstawicieli czołowych ugrupowań politycznych (ostateczna lista zostanie przedstawiona w najbliższym czasie). Moderatorem debaty będzie Marek Tejchman – zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazeta Prawna. Główna idea debaty polityków to publiczne przedstawienie stanowiska ugrupowań politycznych startujących w wyborach do polskiego parlamentu wobec problemów i najważniejszych wyzwań stawianych przez środowisko polskich firm rodzinnych.

PANEL EKSPERTÓW pt. „Czego potrzeba, aby polski biznes rodzinny był lokomotywą innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki?„, udział w którym wezmą przedstawiciele wiodących polskich organizacji pozarządowych i think tanków specjalizujących się w kwestiach gospodarczych. Formuła panelu będzie skonstruowana tak, aby zapewnić wielostronność poglądów z perspektywy różnych opcji politycznych. Dyskusję poprowadzi Tomasz Budziak – wiceprezes zarządu Stowarzyszenia IFR. Celem panelu eksperckiego jest przeanalizowanie wypowiedzi i deklaracji przedwyborczych polityków, a także rozwinięcie poruszonego tematu oraz poszerzenie dyskusji publicznej na temat roli polskich przedsiębiorców rodzinnych w życiu gospodarczym kraju. Swój udział w panelu potwierdzili:

  • Piotr Trudnowski (prezes Klubu Jagiellońskiego)
  • Róża Rzeplińska (prezeska Stowarzyszenia 61, założycielka MamPrawoWiedziec.pl)
  • dr Aleksander Łaszek (główny ekonomista i wiceprezes zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju)
  • dr Jarosław Kuisz (redaktor naczelny „Kultury Liberalnej”)
  • Zbigniew Gajewski (partner w THINKTANK Ośrodek dialogu i analiz)

Ze względu na formułę – wydarzenia będzie miało ono charakter zamknięty. Dla wszystkich zainteresowanych zaplanowaliśmy transmisję on-line (Facebook oraz YouTube). Link do transmisji udostępnimy niebawem. Wydarzenie organizowane jest całkowicie pro bono, a jego głównym celem jest przeniesienie do przestrzeni publicznej dyskusji odnośnie przyszłości polskich firm rodzinnych.

Serdecznie zapraszamy do towarzyszenia nam podczas wydarzenia!