ABC Ekonomii | Materiały dla edukacji z akcji charytatywnej podczas U-RODZIN 2022

Inwestycja w edukację to najlepsza inwestycja!

Zakończył się projekt ABC Ekonomii realizowany przez Czepczyński Family Foundation we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, którego celem było wdrażanie edukacji finansowej w szkołach podstawowych i przedszkolach w Polsce.

Założenia projektu “ABC Ekonomii”:

  • zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości
  • wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne
  • wsparcie merytoryczne i metodyczne rodziców chcących edukować swoje dzieci w zakresie ekonomii i finansów
  • pozyskanie spośród przedstawicieli świata biznesu partnerów, chcących wspierać realizację projektu ABC-Ekonomii i promować edukację ekonomiczną w społeczeństwie
  • nawiązanie owocnej i długofalowej współpracy między przedsiębiorcami a organem prowadzącym placówki oświatowe i samymi szkołami
  • zainspirowanie MEN do modyfikacji i poszerzenia treści, związanych z edukacją ekonomiczną i finansową, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

 

 

Ze środków pochodzących z aukcji charytatywnej podczas 15. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-RODZINY 2022 w Toruniu sfinansowano wyposażenie jednej z placówek edukacyjnych w wiedzę i materiały dydaktyczne służące edukacji finansowej dzieci od 5 do 10 lat.

Zestaw edukacyjny “ABC Ekonomii, czyi pierwsze kroki w świecie finansów” trafił do 15 placoówek edukacyjnych w Polsce. Zestawem sfinansowanym przez zbiórkę IFR obdarowano Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim. W ramach przekazania pakietów do edukacji finansowej szkoła otrzymała również szkolenie wideo dla nauczycieli w wersji online.