Ankieta | Znaczenie ponadgranicznych sieci społecznych w procesie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych

Drodzy Rodzinni, regularnie pomagamy młodym studentom i doktorantom w przygotowaniu ich prac naukowych. Tym razem zgłosiła się do nas Pani Oliwia Samelak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która pisze pracę doktorską pt.: “Znaczenie ponadgranicznych sieci społecznych w procesie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych“. Jednym z kluczowych elementów napisania pracy jest przeprowadzenie badania wśród małych i średnich firm rodzinnych, które chociaż w minimalnym stopniu współpracują z zagranicą. Na prośbę autorki przekazujemy link do ankiety i zachęcamy do jej wypełnienia.

ANKIETA

Ankieta ma charakter anonimowy, jest dość krótka i nie ma żadnych pytań o dane finansowe. W imieniu Pani Oliwi serdecznie dziękujemy za udział w badaniu!