7 kroków dla biznesu – jak przetrwać w trakcie kryzysu i pandemii koronawirusa

Zdarzenia siły wyższej, czyli niezależne od woli stron, niedające się przewidzieć, takie jak pandemia koronawirusa, negatywnie wpływają na funkcjonowanie wielu przedsiębiorców oraz sytuację gospodarczą w kraju. Jakie środki może przedsięwziąć przedsiębiorca, aby w wyniku spadku koniunktury utrzymać się na rynku? Przekazujemy w Wasze ręce poradnik prawny i podatkowy dla przedsiębiorców opracowany przez ekspertów naszego partnera strategicznego Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Zawiera on praktyczne wskazówki i informacje o tym, co może zrobić przedsiębiorca w różnych trudnych lub nietypowych sytuacjach.

Śniadanie podatkowe | Ceny transferowe

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinych oraz Kancelaria Ożóg Tomczykowski  – partner strategiczny IFR, zaprasza do udziału w Śniadaniu Podatkowym, którego tematem przewodnim będą ceny transferowe. Ekspertami spotkania będą Krystyna Szydłowska – Lider Praktyki Cen Transferowych oraz Jacek Matarewicz – Lider Praktyki Postępowań Podatkowych.

ALERT PRAWNY Kancelarii Ożóg-Tomczykowski: Co dla firm oznacza wprowadzenie PPK?

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Alertem Prawnym naszego partnera strategocznego – Kancelarii Ożóg-Tomczykowski. Pierwszy z serii alertów dotyczy przegłosowanego przez Sejm projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), które mają zacząć funkcjonować już od 1 lipca 2019 r. Kogo obejmują plany, jakie obowiązki spadną na firmy oraz jakie obciążenia się z nimi wiążą.