Czynniki skutecznej sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych na przykładzie IFR | Ankieta

Zgłosił się do nas student zaocznych studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu – Rafał Gwiazda – z prośbą o wsparcie w pozyskaniu danych potrzebnych do napisania pracy magisterskiej.

Temat pracy to „Czynniki skutecznej sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych na przykładzie firm należących do Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych”. Nieodłączną częścią w procesie przygotowania pracy jest część badawcza.

W imieniu Pana Rafała serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety on-line.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ