Debata nt. przyszłości firm rodzinnych podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu | Podsumowanie

Podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych zorganizowało panel pt. “Co jest niezbędne, aby firmy rodzinne były liderami polskiej gospodarki?“. Dyskusję poprowadził Rafał Kunaszyk (Prezes Oddziału Małopolskiego IFR), a wzięli w niej udział: Marek Niedużak (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii), Tomasz Budziak (Wiceprezes Zarządu IFR), a także przedsiębiorcy i właściciele firm rodzinnych: dr Stanisław Han (Prezes Zarządu Hasco-Lek), mec. Piotr Grabowski (Partner Zarządzający w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych) oraz Janusz Kasztelewicz (Prezes Zarządu Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik).

Dyskusja zaczęła się od opisania stanu polskich przedsiębiorstw rodzinnych i ich możliwości rozwoju szczególnie w nowej, po-Covidowej rzeczywistości. Wszyscy uczestnicy debaty byli zgodni co do znaczenia dla polskiej gospodarki grupy dużych przedsiębiorców rodzinnych, jak i rodzinnych firm MŚP, które dopiero budują swoją pozycję na rynku krajowym i coraz częściej międzynarodowym. Tomasz Budziak podał przykład grupy medialnej Klambt, założonej w Nowej Rudzie w 1843 roku, ale kontynuującej działalność do dzisiaj już przez 6 pokoleń – bez przerwy, mimo zniszczeń, przesiedleń i wywłaszczeń. Polscy przedsiębiorcy rodzinni musieli w większości zaczynać od nowa w latach 1980-tych.

Druga część debaty poświęcona była analizie obecnego stanu prawnego i wskazaniu nowych wyzwań w tym zakresie. Głównym wątkiem dyskusji była ocena szans i zagrożeń wprowadzenia ustawy o Fundacji Rodzinnej w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Finansów. Z jednej strony nowy akt prawny może pomóc firmom rodzinnym w konsolidacji majątku rodzinnego. Z drugiej, proponowane podwójne opodatkowanie pogorszy warunki podatkowe i w efekcie spowoduje, że duże i średnie firmy rodzinne nie zdecydują się na skorzystanie z nowych rozwiązań prawnych. Na to zagrożenie zwrócił uwagę Mecenas Piotr Grabowski. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt, że liczni przedsiębiorcy rodzinni nie widząc dla siebie alternatywnych korzystnych możliwości, rozważają powołanie Fundacji Rodzinnej w innym kraju niż Polska.

Oczekiwania biznesu rodzinnego wobec proponowanych zmian przedstawiło dwóch przedsiębiorców Stanisław Han oraz Janusz Kasztalewicz. Pierwszy zwrócił uwagę na to, że Państwo powinno wspierać polskich przedsiębiorców rodzinnych, drugi podkreślał potrzebę otwarcia przedstawicieli Ministerstwa Finansów na argumenty biznesu rodzinnego.

Wiceminister Marek Niedużak wskazał na prowadzone obecnie rozmowy z Ministerstwem Finansów, mające na celu stworzenie bardziej “przyjaznych” rozwiązań. Podkreślił jednocześnie rolę stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w budowaniu dialogu oraz profesjonalnym podejściu do konsultacji proponowanych aktów prawnych.

Tomasz Budziak podpowiedział, żeby zastanowić się nad uzupełniającym zestawem istniejących i planowanych narzędzi prawnych. Rozwiązaniem podpatrzonym podczas wyjazdu studyjnego IFR do Andaluzji, a funkcjonującym w Hiszpanii pod nazwą protocolo familiar i polegającym na dobrowolnym sporządzeniu dokumentów ładu rodzinnego, jako porozumienia obecnych oraz przyszłych inwestorów i ujawnieniu tego faktu w odpowiedniku Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze wskazaniem, kto reprezentuje interesy rodziny. Rozwiązanie to jest neutralne podatkowo i nie wymaga powoływania nowych podmiotów.

Podsumowaniem debaty była prezentacja krótkich rekomendacji każdego z dyskutantów, co należy zrobić, aby polskie firmy rodzinne były kołem zamachowym polskiej gospodarki. Prowadzący rozmowę Rafał Kunaszyk zwrócił uwagę, że debata w Karpaczu to tylko jeden z elementów budowania współpracy rządu i biznesu rodzinnego, której efektem powinna być silna polska gospodarka oparta na rozwoju firm rodzinnych.

Uzupełnieniem debaty było przedłużenie jej w kuluarach, kiedy dołączyli do dyskusji Ryszard Florek – właściciel FAKRO oraz Andrzej Stachnik prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych. Dalsza dyskusja o przyszłości polskich firm rodzinnych kontynuowana będzie podczas 14. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-RODZINY 2021, który odbędzie się w dn. 1-2 października w Muszynie. Zachęcamy do rejestracji – zostały ostatnie wolne miejsca!

GALERIA