Firmy rodzinne w społecznościach lokalnych Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, 22.10.2014

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”, Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Burmistrz Miasta Ogrodu Małgorzata Stępień-Przygoda zapraszają przedsiębiorców rodzinnych i lokalnych z Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka na spotkanie sieciujące z udziałem profesora Jacka A. Blikle pt. Firmy rodzinne w społecznościach lokalnych Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

trojmiasto-ogrodow                                  zielone-sasiedztwo

Umocnij swoją rodzinę i swój biznes. Umocnij swoją lokalną społeczność!

Lokalizacja oraz termin spotkania:

– 22 października (środa) 2014r. w godz. 14:00-16:00
– Podkowa Leśna, ul. Lilpopa18 (w CKiIO)

Agenda spotkania:

– wstęp Jakub Bułat (członek zarządu IFR)
– przedstawienie się uczestników spotkania
– wystąpienie profesora JA Blikle (prezes IFR)
– o roli LGD i współpracy międzysektorowej Karolina Likhtarovich (członkini zarządu LGD Zielone Sąsiedztwo)
– sytuacja firm rodzinnych i lokalnych w PTO (uwarunkowania i perspektywy) Burmistrzowie PTO
– dyskusja
– podsumowanie Jakub Bułat

Spotkanie w Podkowie Leśnej jest drugim spotkaniem dla przedsiębiorców rodzinnych (pierwsze, w styczniu, informowało o szkoleniach dedykowanych firmom rodzinnym), natomiast kolejnym w cyklu spotkań w całej Polsce.

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych buduje środowiska firm rodzinnych i lokalnych aby przede wszystkim uruchomić platformę dla inicjatyw, które będą rozwijać przedsiębiorczość, tworzyć silną markę firm rodzinnych w społecznościach lokalnych i w kraju, podnosić świadomość roli jaką odgrywają w gospodarce Polski, aby zmieniać prawo na korzyść przedsiębiorców i pracowników, kreując poparcie społeczne dla takich zmian.

Firmy rodzinne wytwarzają prawie 50% PKB i utrzymują ponad 50% miejsc pracy. Najczęściej są to firmy lokalne zakorzenione w naszej społeczności, priorytetem dla nich nie jest zysk, a przetrwanie, przekazanie firmy następnym pokoleniom. Dbają o swoich pracowników, jakość swoich produktów i usług, wspierają lub prowadzą działalność społeczną. Nie dewastują środowiska lokalnego.

Kontakt z organizatorami:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
ul Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna (biuro; ul. Świerkowa 1 )
www.zielonesasiedztwo.org.pl [email protected] tel. 22 7245890