Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024

Inicjatywa Firm Rodznnych, jako Patron wydarzenia, zaprasza na konferencję finansową Związku Banków Polskich pt. „Finanse dla Innowacji – Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa Mikro, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki”, która odbędzie się w dniach 3-4 lipca 2024 roku w Sound Garden Hotel Warsaw (Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa).

Forum Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców to swego rodzaju coroczny przegląd międzysektorowy – okrągły stół instytucji finansowych i przedsiębiorców na którym dyskutowane są bieżące i strategiczne zagadnienia współistnienia obu sektorów. Od wspólnej analizy dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, poprzez dyskusję nt. uwarunkowań regulacyjnych, po planowane remedia, w tym nowe instrumenty publicznego wsparcia finansowania.

Podczas tegorocznego Forum przedstawione zostaną najnowsze raporty o stanie i perspektywach rynku kredytowego oraz stanu innowacyjności gospodarki wraz z możliwościami finansowania jej rozwoju, w tym opinie ambitnych klientów banków i innych instytucji finansowych. Zachęcamy też do polemiki z regulatorami i czempionami rynku nt. innowacji finansowych dla biznesu oraz warunków prowadzenia i finansowania nowoczesnej działalności gospodarczej. Bezwzględnie wartościowym obszarem interakcji będzie także możliwość bezpośrednich, indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych. Planowane spotkanie będzie też okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju bezpiecznych form finansowania MŚP.

Zachęcamy też do polemiki z regulatorami i czempionami rynku nt. innowacji finansowych dla biznesu oraz warunków prowadzenia i finansowania nowoczesnej działalności gospodarczej.

Bezwzględnie wartościowym obszarem interakcji będzie także możliwość bezpośrednich, indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych.

Planujemy udział kilkuset finansistów i przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu. Udział w charakterze prelegentów potwierdzili już pierwsi prezesi banków, organizacji przedsiębiorców, ośrodków badawczych, kierownictw kluczowych dla biznesu resortów i agencji rządowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.


REJESTRACJA