Fundacja rodzinna od 1 czerwca 2022 roku

Kolejny krok w kierunku zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym wykonany. Wygląda na to, że polscy przedsiębiorcy rodzinni będą mieli możliwość wdrażania sukcesji “szytej na miarę”.

W końcu został opublikowany nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej, który, ku nieskrywanej radości środowiska firm rodzinnych, uwzględnia kluczowe uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych. Co najważniejsze, zmienione zostały zasady opodatkowania fundacji rodzinnej, które w pierwotnej wersji projektu zakładały podwójne, a czasem nawet potrójne, opodatkowanie.

Jakie kluczowe zmiany znalazły się projekcie ustawy?

  • Fundacja rodzinna będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie w jakim jest to niezbędne do zarządzania majątkiem i inwestowania go w celu jego pomnażania – ustawa określa katalog czynności, które będą mogły być podejmowane przez fundację rodzinną;
  • Skład organów fundacji będzie zależny jedynie od woli fundatora;
  • Fundacja rodzinna będzie zwolniona z podatku dochodowego z tytułu otrzymanych dywidend oraz innych zysków kapitałowych (przychody ze zbycia udziałów lub akcji, odsetki);
  • Wypłaty na rzecz beneficjentów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, z zachowaniem opodatkowania według skali oraz zwolnienia dla tzw. zerowej grupy podatkowej, chyba, że wypłaty pochodzić będą z dochodów fundacji, które korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego, bowiem wówczas będą one opodatkowane według stawki 19%;
  • Tzw. zerowa grupa beneficjentów poszerzona została o zięcia, synową i teściów.
Projekt ustawy o Fundacji Rodzinnej z dn. 15.10.2021 [PDF] Pobierz

Kancelaria Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych oraz Inicjatywa Firm Rodzinnych od samego początku są bardzo aktywnie zaangażowane w prace na projektem ustawy o fundacji rodzinnej, poczynając od uczestnictwa w panelach dyskusyjnych i konferencjach poświęconych tematyce polskiej fundacji rodzinnej, a kończąc na zgłoszeniu obszernych uwag do pierwotnego projektu ustawy. Będziemy Państwa na bieżąco informować o aktualnym stanie prac związanych z wdrożeniem fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o nowym projekcie ustawy o fundacji rodzinnej, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.