Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Jak efektywne planowanie strategiczne wspiera proces sukcesji

25 lipca g. 11:00 - 12:30


Zapraszamy na trzecie webinarium IFR przygotowane wspólnie z Inventity Foundation (Partner Strategiczny Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych), poświęcone sukcesji w firmach rodzinnych oraz roli strategii w tym procesie.

Dowiedz się, jak sprawnie przeprowadzić sukcesję, korzystając z doświadczeń firmy Bysewo.

Webinarium pt. “Sukcesja i strategia: Jak efektywne planowanie strategiczne wspiera proces sukcesji” odbędzie się 25 lipca 2024 roku w godzinach 11:00-12:30, a poprowadzą je: Wojciech Wąsik (Doradca strategiczny Inventity Foundation) oraz Małgorzata Popielewska (Doradczyni strategiczna Inventity Foundation).


Obecna sytuacja firm rodzinnych w Polsce

Polskie firmy rodzinne cieszą się dobrą kondycją finansową, mimo trudnych warunków ekonomicznych i politycznych. Najnowsze raporty pokazują z jednej strony, że polskie firmy rodzinne poprawiły swoją sytuację finansową i są w lepszej kondycji niż średnia globalna. Stanowią one połowę przychodów w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, co pozytywnie wpływa na gospodarkę.

Z drugiej strony, opracowania te wskazują wyzwania związane z sukcesją. Starzejące się pokolenie przedsiębiorców w Polsce wymaga zmiany pokoleniowej, która dotknie ponad ⅓ firm prywatnych. Polska ma lepszą pozycję niż UE, gdzie problem sukcesji dotyczy ponad 50% firm.

Wyzwania sukcesji i rola strategii

Choć 80% właścicieli chce, by ich dzieci kontynuowały działalność, tylko 20% udaje się to bez trudności. Omówimy wyzwania związane z wyborem i przygotowaniem następców, zdobyciem kompetencji, podziałem ról oraz realizacją celów i inwestycji w innowacje.

Case study firmy Bysewo

Poznasz praktyczne aspekty sukcesji na przykładzie firmy Bysewo, gdzie kluczowe było zaangażowanie sukcesora, jasna hierarchia, wartości, standaryzacja i autonomia. Cel biznesowy i strategia muszą być jasno określone i realizowane.


WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM
Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

Dołącz do nas, aby zdobyć cenne wskazówki i inspiracje na temat sukcesji w firmach rodzinnych!

Transmisja on-line odbędzie się na platformie ClickMeeting. Po wystąpieniu przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

 

PROWADZĄCY

Wojciech Wąsik, Doradca strategiczny Inventity Foundation – posiada ponad 13-letnie doświadczenie w rozwoju oprogramowania, IT, digitalizacji procesów, bezpieczeństwie informacji i zarządzaniu. Pracował zarówno w środowisku startupowym, gdzie odpowiadał za rozwój i wprowadzenie na rynek rozwiązań technologicznych, jak i w wiodącej polskiej grupie specjalizującej się w integracji systemów i rozwiązań dla sektora przemysłowego.

Swoją karierę rozpoczynał od stanowisk technicznych i inżynierskich, szybko obejmując odpowiedzialność za zarządzanie zespołem, projektem, oddziałem, a w ostatnich latach – zarządzaniem strategicznym. W tej organizacji odpowiada za opracowanie i realizację strategii digitalizacji procesów i zwiększenia skalowalności grupy, strategię i politykę bezpieczeństwa informacji, strategię M&A (krajową i międzynarodową), a także za szereg inicjatyw związanych z poprawą efektywności organizacyjnej. Zarządza budżetami działów IT, Digital, Information Security oraz M&A, a także koordynuje pracę i projekty 5-osobowego zespołu oraz 5-10 dostawców zewnętrznych. Realizował szereg projektów digitalizacji procesów, wdrażania usprawnień i zmian organizacyjnych oraz procesowych, jak również prowadził procesy akwizycji oraz integracji spółek technologicznych i usługowych.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.

Małgorzata Popielewska, Doradczyni strategiczna Inventity Foundation – posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i prowadzeniu wiodących firm inwestycyjnych na polskim i europejskim rynku kapitałowym. Z sukcesami współtworzyła i zarządzała towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz firmami zarządzającymi aktywami. Wprowadzała na polski rynek innowacyjne rozwiązania inwestycyjne, takie jak: programy emerytalne, fundusze indeksowe, fundusze korporacyjne, dedykowane fundusze obligacji, notyfikowała luksemburskie fundusze inwestycyjne SICAV, oraz wdrażała unijne dyrektywy finansowe, w tym: MiFID, CRS, IFR, UCITS, AIFMD. Opracowała i wprowadzała również praktyki rynkowe, takie jak GIPS, best execution oraz procesy zarządzania ryzykiem rynkowym i operacyjnym. Jako członek Rady Izby Zarządzających Funduszami Inwestycyjnymi i Aktywami opracowywała model wynagradzania dystrybutorów zgodny z MiFID II.

W 2021 roku objęła stanowisko członka zarządu Q Securities, gdzie odpowiada między innymi za obszary kontroli ryzyka, prawa, compliance, AML oraz wsparcie biznesu. Wcześniej pełniła funkcje CFO, COO oraz CRO w Generali Investments TFI oraz Union Investment TFI, gdzie w trakcie jej kadencji wartość aktywów netto wzrosła z 200 mln zł do 16 mld zł.

Wielostronne doświadczenie Gosi czynią ją niezwykle wartościowym partnerem dla firm rodzinnych i przedsiębiorstw dążących do osiągnięcia trwałego sukcesu i wzrostu. Gosia jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Szczegóły

Data:
25 lipca
Godzina:
11:00 - 12:30
Kategoria Wydarzenie:

Organizator

Inicjatywa Firm Rodzinnych
Telefon:
+48 667 755 766
Adres e-mail:
sekretariat@firmyrodzinne.pl
Witryna internetowa:
firmyrodzinne.pl