Kredyty frankowe – czy warto pozwać Bank? O co i w jaki sposób? | Webinarium IFR

Wokandy sądowe w ostatnich latach zdominowane zostały przez sprawy tzw. kredytów “frankowych”. Pomimo powszechności zjawiska i związanego z tym wysokiego poziomu świadomości znacznej części Frankowiczów, rzesza kredytobiorców nie jest wtajemniczona w mechanizm działania umów, którymi związali się na lata, ani swoich uprawnień, których mogą dochodzić przed sądem. Wspólnie z naszym partnerem strategicznym – Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych – postanowiliśmy przybliżyć problematykę produktu jakim jest kredyt frankowy, genezę popularności i problemów, mechanizm działania, wadliwość oraz ścieżkę działania prowadzącą do uzyskania korzystnego wyroku na drodze sądowej.

Pojawia się również na horyzoncie temat “frankowiczów przedsiębiorców”. Czy wobec ostatniej uchwały Sądu Najwyższego również przedsiębiorcy uzyskają szansę na unieważnienie umów kredytowych? Wszystkie te kwestie poruszymy podczas webinarium pt. “Kredyty frankowe – czy warto pozwać Bank? O co i w jaki sposób?”, które odbędzie się w czwartek 26 maja 2022 roku w godz. 11:00-12:30.

Wydarzenie poprowadzą Jakub Kondrat oraz Katarzyna Ulma-Raszkowska adwokaci w GWLAW. Moderować je będzie Mariola Grodnicka – dyrektor generalny IFR, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego.


WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM
Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

Podczas webinarium omówimy m.in. następujące kwestie:

  1. Co to jest kredyt “frankowy ” indeksowany, a kredyt “frankowy” denominowany?
  2. Historyczne przyczyny popularności “frankowych” umów kredytowych i geneza problemów Frankowiczów?
  3. Przygotowanie do postępowania sądowego (wniosek o wydanie zaświadczenia, wyliczenie wysokości dochodzonego roszczenia, przedsądowe wezwanie do zapłaty).
  4. Pojęcie klauzuli waloryzacyjnej – przykłady w umowach.
  5. Pojęcie postanowienia niedozwolonego oraz inne wady umów kredytów “frankowych”.
  6. Zagrożenia w przykładowych stanach faktycznych,
  7. Rodzaje żądań w pozwach w sprawach “frankowych” (stwierdzenie nieważności, odfrankowienie, zapłata),
  8. Zagadnienia praktyczne – zabezpieczenie roszczenia, spłacenie kredytu a możliwość postępowania sądowego, przedawnienie roszczeń Frankowiczów, zawarcie aneksu antyspreadowego, prawo zatrzymania,
  9. Rozliczenie z Bankiem – teoria salda a teoria dwóch kondykcji.
  10. Roszczenia Banków o zwrot kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Udział w webinarium jest jak zawsze bezpłatny. Wszyscy uczestnicy będą mogli na żywo zadawać pytania. Transmisja online odbędzie się przez platformę Clickmeeting. Serdecznie zachęcamy do udziału!

PROWADZĄCY

Katarzyna Ulma-Raszkowska – adwokat w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie funduszy inwestycyjnych, jak również w prawie bankowym, w tym sprawach tzw. kredytów frankowych. Doświadczenie w zakresie bankowości zdobywała świadcząc usługi na rzecz banku. Reprezentuje klientów w negocjacjach, w postępowaniach mediacyjnych, przedsądowych oraz na etapie postępowania sądowego, jak również przed organami administracji, m.in. przed Komisją Nadzoru Finansowego. Przez wiele lat prowadziła obsługę spółek prawa handlowego, w tym doradzała w procesach zakładania, przekształceń i likwidacji spółek. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa kontraktów, praw autorskich, jak również prawa reklamy. Szkoliła osoby z branży reklamowej w zakresie prawnych aspektów akcji promocyjnych oraz ochrony konsumentów na rynku reklamowym oraz w zakresie prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Występowała również jako obrońca, jak również oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania. W pracy zwraca szczególną uwagę na rzetelność i transparentność podejmowanych działań, jak również na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań spełniających potrzeby klientów.

Jakub Kondrat – adwokat w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawych sp.k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i bankowym, w ujęciu materialnoprawnym i procesowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi prawne na rzecz kancelarii prawnych obsługujących instytucje finansowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, w szczególności w zakresie dochodzenia wierzytelności i prowadzenia postępowań sądowych. Reprezentował jeden z największych na polskim rynku Banków w licznych procesach sądowych, w tym w sprawach tzw. kredytów „frankowych”.  Świadczył doradztwo prawne z zakresu bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, w tym w obszarze opiniowania umów zawieranych przez klientów z kontrahentami, czy zgodności aktów wewnętrznych i procedur z przepisami obowiązującego prawa. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych jako obrońca i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.