Monitor Rozwoju Lokalnego | Związek Miast Polskich

Jak uszyć miasto na miarę potrzeb mieszkańców? Skąd samorządy wiedzą, jakie inwestycje są potrzebne dla lokalnych społeczności? Jak wpłynąć na rozwój naszych miast, gmin czy powiatów? Odpowiedź jest bardzo prosta – wystarczy sięgnąć po dane pochodzące z Monitora Rozwoju Lokalnego!

Nasi partnerzy ze Związku Miast Polskich opracowali bardzo potrzebne narzędzie nie tylko dla samorządów, ale też dla mieszkańców i przedsiębiorców. Instrument opracowany przez Związek Miast Polskich udostępnia w jednym miejscu uporządkowane informacje pozyskane z różnych źródeł publicznych, które dotychczas nie były powszechnie dostępne.

Monitor Rozwoju Lokalnego umożliwia analizę i ocenę:

  • potencjału rozwoju każdej gminy w Polsce
  • potencjału rozwoju obszarów partnerstw w ramach programu Centrum Wsparcia Doradczego
  • 12 obszarów rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego dla każdej z gmin w Polsce
  • stanu przedsiębiorczości lokalnej, atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz rynku pracy

Prezentacja narzędzi diagnostycznych MRL i przykładów ich wykorzystania dostępna jest także na stronie Forum Rozwoju Lokalnego pod tym adresem.

Dowiedz się więcej…