Nowy rząd – nowe priorytety. Główne postulaty przedsiębiorców do rządu na najbliższe 4 lata

Drodzy Rodzinni,

Zgodnie z poniższą prośbą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pana Adama Abramowicza, zwracamy się do Was o wskazanie 4 najważniejszych Państwa zdaniem  postulatów systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego i otoczenia biznesu, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim przedsiębiorcom w Polsce, a szczególnie firmom rodzinnym.

Zachęcamy do  zabrania głosu i wypełnienia krótkiej ankiety wskazując najważniejsze Waszym zdaniem postulaty. Liczymy na Państwa wsparcie, ponieważ siłą naszego Stowarzyszenia są członkowie i środowisko które reprezentujemy. Na Wasze głosy czekamy do 3 grudnia 2019 r.

WYPEŁNIJ ANONIMOWĄ ANKIETĘ

Szanowni Państwo,

Nowa kadencja Sejmu, a co się z tym wiąże, również powołanie nowego rządu daje okazję do wystąpienia środowiska przedsiębiorców do rządzących z postulatami ważnymi dla gospodarki. Warto, aby już początek tego okresu stał się momentem, w którym strona rządowa otrzyma od świata biznesu listę kilku konkretnych propozycji, które będą mogły stać się bodźcem do kontynuacji rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Dotychczas głos przedsiębiorców był rozproszony poprzez brak określenia wspólnych interesów całego środowiska – mikro i mali mieli inne problemy a duże firmy inne. Taka sytuacja dawała pole politykom do rozgrywania poszczególnych środowisk i przeciwstawiania jednych drugim. Brakowało też  platformy, która umożliwiałaby formułowanie i przedstawianie na zewnątrz uzgodnionych przez całe środowisko gospodarcze postulatów. W tej chwili mamy już takie możliwości. Stwarza je Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Możemy zacząć mówić jednym głosem, a co za tym idzie, skutecznie zawalczyć o tak potrzebne dla gospodarki zmiany.

Naszym założeniem jest, aby proponowane postulaty pozytywnie oddziaływały na otoczenie prawne i ekonomiczne biznesu, a jednocześnie mogły stać się wspólnym głosem całego środowiska przedsiębiorców w Polsce. Zarazem istotne jest, aby w miarę możliwości, nie generowały one zbyt wysokich  kosztów dla budżetu, dzięki czemu szansa na finalne wdrożenie ich w życie zostanie znacznie zwiększona.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie, najważniejszych Państwa zdaniem, 4 postulatów systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego i otoczenia biznesu, które, ułatwią funkcjonowanie wszystkim przedsiębiorcom w Polsce. Z nadesłanych propozycji w drodze powszechnego konsensusu wyłonimy 6 obejmujących oczekiwania zarówno dużych jak i małych firm. Jeżeli nam się to uda i uzyskamy dla tych wyłonionych postulatów solidarne wsparcie 157-u organizacji z RP przy Rzeczniku, to politycy wszystkich opcji nie będą mogli zlekceważyć tak mocno ważącego głosu ważnej części społeczeństwa. Zwrócimy się do organizacji reprezentujących przedsiębiorców w Radzie Dialogu Społecznego aby te problemy stawiali na posiedzeniach Rady, a ja jako Rzecznik spowoduję, aby stały się one ważnym elementem debaty publicznej.

Z poważaniem,

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców